Vad är sinnelagsetik
Sara Wångmar

Publicerad 2023-11-09

Sinnelagsetik – hur bestämmer vi vad som är rätt eller fel?

Hur avgör vi om något är rätt eller fel? Olika människor har olika åsikter när det kommer till etik och moral. Vad någon anser vara en god handling kan någon annan uppfatta som helt fel. Inom filosofin kategoriserar vi detta i olika etiska modeller som erbjuder oss vägledning när vi ska fatta svåra beslut. Till exempel kan vi prata om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik eller situationsetik. I den här guiden fördjupar vi oss i sinnelagsetik och utforskar olika exempel där vi kan använda oss av denna modell!

9 av 10 elever höjer betygen med Allakando – läs mer här!

Vad är sinnelagsetik
Hur avgör vi om en handling är moraliskt rätt eller fel?

Vad är sinnelagsetik?

Sinnelagsetik är en etisk modell som vi kan använda oss av i likväl filosofikurser som i vardagen. I sinnelagsetiken bedömer man handlingar utifrån deras intention eller avsikt – därav kan vi ibland även kalla sinnelagsetik för avsiktsetik! Med denna modell fokuserar vi inte på vad en handling resulterar i eller dess konsekvenser, istället riktas uppmärksamheten mot vad personen ville åstadkomma med sitt agerande. 

Sinnelagsetiken betonar att alla människor har ett moraliskt ansvar för sina handlingar. Med detta synsätt har vi större kontroll över vår etik och moral än vad vi har i till exempel konsekvensetiken. Där kan vi inte bedöma en handling som rätt eller fel förrän i efterhand, då det är beroende av resultatet av handlingen.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Argument för sinnelagsetik

Människor som använder sinnelagsetiken som grund för att bedöma handlingar pratar ofta om dess tydlighet som en av de största fördelarna. Om du menar gott är även handlingen god, oavsett situation och vilka konsekvenser den leder till. Genom att fokusera på intentioner och avsikter blir det möjligt att aktivt forma våra handlingar utifrån vad som är rätt och fel, istället för att bara bedöma dem i efterhand. Detta resonemang underlättar för personen som står inför ett moraliskt val och ger oss möjlighet att aktivt välja att göra rätt eller fel.

Ett annat argument för sinnelagsetik är att det uppmuntrar folk till moralisk utveckling. Sinnelagsetiken kräver att vi reflekterar över våra avsikter. Genom denna process av självreflektion och moraliskt resonerande kan vi utveckla vår moraliska förståelse och karaktär. Genom att uppmuntra oss att noggrant överväga varför vi agerar som vi gör, blir vi mer medvetna om våra värderingar och strävar mot att agera i enlighet med våra moraliska principer. Denna fördjupade förståelse av moraliska frågor kan leda till ökad medvetenhet och medkänsla i våra handlingar.

Argument mot sinnelagsetik
Hur vet vi om någon har en god avsikt bakom sin handling?

Argument mot sinnelagsetik

Det finns dock även de som argumenterar emot sinnelagsetik och påstår att det inte är en bra modell att utgå ifrån. Ett exempel är att det kan vara riktigt svårt att bedöma någon annans handlingar – endast personen själv kan veta sina verkliga avsikter!

Tänk till exempel på en rättegång där en dom ska fällas utifrån ett sinnelagsetiskt perspektiv. Fallet handlar om en bankrånare som påstår att denne rånade banken för att hjälpa sitt sjuka barn. På ytan verkar intentionen god, eftersom personen ville hjälpa sitt barn. Då bör handlingen också klassas som god, men hur kan vi i denna situation vara säkra på att rånaren inte ljuger? Kanske var rånet för egen vinning? Som utomstående är det svårt att säkerställa avsikten bakom handlingen, vilket gör att det är svårt att bedöma andra än sig själv.

Ett annat argument mot sinnelagsetik är att det ignorerar konsekvenserna av handlingar. Tänk dig följande scenario: du ger en person pengar med goda avsikter, du vill helt enkelt hjälpa till. Men personen använder pengarna för något olagligt eller något som skadar andra. Din handling har nu orsakat skada åt andra, men eftersom att din intention var god bortser sinnelagsetiken från de negativa konsekvenserna.

Sinnelagsetik exempel
När du vill någons bästa är handlingarna alltid goda – oavsett konsekvenserna!

Sinnelagsetik – Exempel

För att göra det ännu tydligare av vad sinnelagsetik faktiskt är kan vi kolla på några exempel på handlingar som ur ett sinnelagsetiskt perspektiv är goda.

  • Att vara ärlig och erbjuda konstruktiv kritik kan uppfattas som oartigt eller okänsligt av andra men så länge du vill hjälpa till med din kritik räknas handlingen som god!
  • Att låta en klasskamrat kopiera ens läxa räknas som fusk och är inte tillåtet i skolan. Men om du gör det med intentionerna att din vän ska få ett högre betyg kan handlingen fortfarande ses som god av en sinnelagsetiker. 
  • Om du donerar pengar till välgörenhet kan detta vara en god handling enligt sinnelagsetik – så länge du gör det för att du vill hjälpa till och inte för att du vill förbättra ditt eget rykte! 
  • Att stjäla medicin till någon som verkligen behöver det är en olaglig handling. Handlingen kan dock rättfärdigas, eftersom du gör det för att hjälpa någon.
Lär dig sinnelagsetik med en studiecoach
Det är oftast lättare att diskutera kring filosofiska frågor.

Bemästra filosofin tillsammans med en studiecoach

När det gäller filosofi, etik och moral ställs ofta många frågor utan klara och definitiva svar. Det är lätt att förvirras av de många frågetecken och modeller som finns tillgängliga. Dessa ämnen kräver en förmåga att resonera, utforska olika perspektiv och utforska komplexa situationer.

En studiecoach från Allakando kan hjälpa dig att hitta rätt metoder och
verktyg för att självständigt diskutera knepiga ämnen och föra övertygande filosofiska resonemang.

Läs mer om hur våra studiecoacher kan hjälpa dig med här!