Daniel L (gästbloggare)

Publicerat 2019-05-11 12:52

Nå dina mål med läxhjälp

Uppdatering: RUT-avdraget för läxhjälp avskaffades av regeringen den 1 augusti 2015. Allakando erbjuder fortfarande konkurrenskraftiga och tillgängliga priser – klicka här för att läsa mer om våra priser för läxhjälp.

Läs mer om hur en studiecoach från Allakando hjälper dig nå dina studiemål här!

Sedan början av 2013 har det varit möjligt att göra rutavdrag för läxhjälp på skattedeklarationen. Det var en förändring som drevs i genom efter en proposition från regeringen 2012. På så sätt har allt fler familjer haft råd att kunna köpa läxhjälp åt sina barn oavsett om det handlat om hjälp inom grundskolan och gymnasiet. Innan har rutavdraget för läxhjälp enbart varit gällande för grundskolan. Till en följd av att studieresultaten hos en stor mängd elever i skolan har sjunkit så har regeringen tagit krafttag för att åter höja kunskapsnivån. Den läxhjälp som erbjuds syftar till att ge elever en bättre studieteknik och på så sätt öka motivationen.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Förhoppning om bättre skolresultat med läxhjälp

Det har tidigare varit möjligt att göra avdrag för läxhjälp i samband med barnpassning men efter förändringen blev läxhjälp skilt från barnpassningen. Tanken var att det skulle bli färre kontroll- och gränsdragningsproblem genom att skilja dessa åt. I förlängningen fanns det en förhoppning om att förändringen skulle leda till att skolresultaten skulle bli bättre i skolan. Det i sin tur skulle leda till en bättre stimulerad arbetsmarknad och en högre sysselsättningsgrad. Fler företag skulle ges möjlighet att ägna sig åt läxhjälp och fler familjer skulle kunna dra nytta av möjligheten.

Läxhjälp skapar nyanställningar och en merit för framtiden

Det har genom undersökningar påvisats att läxhjälp har minskat svartarbete och skattemoralen har förhöjts. Det är ett tillfälle för arbetslösa ungdomar, lärarstudenter och pensionärer att arbeta extra. Resultaten bland eleverna har blivit bättre och dessutom tycks läxhjälpsföretagen inspirera allt fler unga att bli lärare. Rutavdraget har bidragit till nyanställningar och att fler elever och familjer fått det stöd de behövt inom kommunerna. I takt med att branschen inom läxhjälp som helhet vuxit så har nyttjandet av rutavdraget också ökat tack vare en större medvetenhet.

Få läxhjälp av en studiecoach från Allakando – läs mer här!

Uppdatering: RUT-avdraget för läxhjälp avskaffades av regeringen den 1 augusti 2015. Allakando erbjuder fortfarande konkurrenskraftiga och tillgängliga priser – läs mer om dem genom att klicka på länken ovan.