Av Sara Wångmar

Publicerad 2023-03-04

Kursplanen i engelska – alla delar du måste ha koll på för att få toppbetyg

Engelska är ett grundläggande ämne som har blivit en allt större del av vår vardag. För att lyckas på provet och få bra resultat är det viktigt att du har koll på läroplanen och alla dess olika delar.

Nå toppresultat med läxhjälp från en skräddarsydd privatlärare!

Kursplanen i engelska bedömning
Lärare använder kursplanen för att se till att du som elev uppfyller alla krav.

Vad är målet med kursplanen i engelska?

Den engelska kursplanen kan variera beroende på årskurs och nivå, men generellt sätt utgår alla kursplaner från att elever ska uppfylla dessa mål:

 • Att förstå engelska i tal och skrift
 • Att ha förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift
 • Att kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Att förstå kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Hur ser den engelska kursplanen ut?

Alla kursplaner är unika för alla årskurser och nivåer. Betygskriterierna kan också påverka hur kursplanen anpassas.

Kursplanen i engelska är uppdelad i tre kategorier:

 • Kommunikationens innehåll
  • Kultur, traditioner, etik, känslor och vardagliga situationer
 • Lyssna och läsa
  • Lära sig att navigera engelska i språk och text, dialekter
 • Tala, skriva och samtala
  • Samtal, diskussioner, grammatik och konversationer

Observera att kategorierna kan ha olika namn beroende på årskurs, men att själva innehållet är huvudsakligen desamma.

I kommunikationsdelen av kursplanen ska du lära dig om den engelsktalande världen och dess kulturer, traditioner och aktuella händelser. Du lär dig även om hur du kommunicerar känslor på engelska och hur du hanterar olika situationer där du måste använda dina engelska kunskaper.

”Lyssna och läsa” består av att du ska kunna lyssna och förstå engelska verbalt och skriftligt. I praktiken kan det betyda att du ska läsa skönlitterära böcker och texter på engelska. En viktig del av “Lyssna och läsa” är att du får lyssna på olika engelska dialekter, såsom amerikansk engelska, brittisk engelska och australisk engelska. För att öva på detta är det en bra idé att till exempel lyssna på engelska podcasts eller se filmer med olika dialekter! Du kan även hitta fler tips på hur du kan öva på engelska på ett lätt och roligt sätt här.

I sektionen som heter ”Tala, skriva och samtala” är det grammatik och diskussioner som gäller. Du ska använda dina engelska kunskaper i praktiken – som exempelvis att hålla i en konversation eller att skriva ett brev på engelska.

Vilka ändringar gjordes till kursplanen i engelska?

I hösten 2022 gjordes en del ändringar till grundskolans kursplan i engelska. Ändringarna påverkade framförallt grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Syftet med ändringarna var att göra kraven tydligare för eleverna att förstå.

Kursplanen i engelska ändringar
Kursplanen i engelska används när det kommer till att sätta betyg.

Hur används kursplanen i bedömning?

Alla elever blir bedömda på engelska efter kursplanen i form av betygskriterier. Betygskriterierna för varje årskurs anpassas alltså efter innehållet i kursplanen. I grundskolan och gymnasiet bedöms kursplanen i engelska genom en betygsskala från E till A, där F är underkänt.

Kursplanen i engelska med en privatlärare
En privatlärare i engelska ser till att du uppfyller alla mål i kursplanen.

Nå toppresultat i engelska med Allakando!

Att se till att man har koll på alla delar av kursplanen kan vara klurigt. Därför kan det vara bra att få hjälp av en privatlärare som har koll på betygskriterierna och hjälper – vare sig du siktar på ett E eller ett A i engelska.

Allakando har hjälp 9 av 10 elever att höja sina betyg i engelska sedan 2007. Våra duktiga privatlärare finns i hela Sverige och online!

Kom igång med läxhjälp från en privatlärare!