Sara Wångmar

Publicerad 2023-04-17

Hjälpmedel för elever med dyslexi: vilka alternativ finns det?

Dyslexi är en vanlig inlärningssvårighet som påverkar förmågan att läsa och skriva. Det finns många olika typer av hjälpmedel som kan användas för dyslexi och det är viktigt att våga testa olika hjälpmedel för att hitta det som passar dig eller ditt barn bäst. 

Få hjälp av en personlig studiecoach!

Det finns olika digitala hjälpmedel för elever med läs och skrivsvårigheter.

Text-till-tal konverterare

Text-till-tal konverterare kan hjälpa personer med dyslexi genom att transkribera skriven text till tal. Att lyssna istället för att läsa kan minska ansträngningen och frustrationen som kan uppstå vid läsning. Text-till-tal konverterare kan också vara ett användbart hjälpmedel för att underlätta skrivandet genom att låta barnet höra vad de skriver.

Färgade läsremsor kan göra läsningen enklare.

Färgade läsremsor

Formatering kan påverka elever med dyslexis möjligheter att tillgodose sig text. Då kan man använda en läsremsa, som är en genomskinlig bit färgad plast som kan läggas över en text för att göra den enklare att läsa. Läsremsor kan hjälpa barnet att fokusera på en liten del av texten åt gången, vilket kan göra det lättare att läsa och minska risken för att tappa bort sig mellan raderna.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Digitala program för stavning och grammatikkontroll

Digitala program för stavning och grammatikkontroll är ett hjälpmedel som kan hjälpa elever med dyslexi att förbättra sin skrivförmåga. Dessa program kan markera felstavade ord och grammatiska fel, vilket kan hjälpa till att förbättra skriftspråket och göra textskrivande lättare. De flesta verktyg för skrivning har automatiskt stavning och grammatikkontroll inställt men det finns även program man kan köpa som specialiserar på att hjälpa elever med dyslexi.

Ljudböcker är perfekta för elever med dyslexi.

Ljudböcker

Att läsa en bok kan ibland vara en utmaning för elever med dyslexi – då kan ljudböcker vara ett bra alternativ. Genom att lyssna istället för att läsa kan barnet fokusera mer på innehållet och mindre på själva läsprocessen. Detta kan göra läsningen mer avslappnad och lustfyllt för barnet vilket gör under för studiemotivationen!

Smarta läspennor

En smart läspenna transkriberar text till ljud. Läspennor kan även skanna in text från en bok till elevens dator eller mobil. Genom att digitalisera texten kan elever ändra storlek och format för att göra den mer lättläst. Hjälpmedlet kan också vara ett stöd för att minska trötthet när eleven ska läsa eller skriva.

Allakandos skräddarsydda studiecoacher hjälper hundratals elever med dyslexi årligen.

Få hjälp av en personlig studiecoach

En privatlärare kan vara ett värdefullt hjälpmedel för att hjälpa barn med dyslexi att nå toppresultat. Våra utbildningsspecialister kan matcha dig med en personlig studiecoach efter elevens individuella behov och styrkor.

Vi har privatlärare som kan hjälpa elever med dyslexi – läs mer här!