Sara Wångmar

Publicerad 2023-04-18

Allt om dyskalkyli – hjälpmedel för barn med dyskalkyli

Det är viktigt för föräldrar med barn som har dyskalkyli att hålla koll på vilka hjälpmedel som finns. I denna artikel kommer vi att tipsa om vilka hjälpmedel som kan användas för att hjälpa barn med dyskalkyli att lyckas i matematik!

Läs mer om hur Allakando kan hjälpa dig besegra matten!

Vad är dyskalkyli?

Dyskalkyli är en neurologisk inlärningssvårighet som påverkar förmågan att räkna och uppfatta siffror. Det kan vara svårt för personer med dyskalkyli att hantera grundläggande räknesätt och att förstå sig på matematiska begrepp såsom vikt och klockan

Elever med dyskalkyli har ofta svårt att:

  • Göra matematiska uträkningar
  • Förstå klockan och tid
  • Förstå siffrors värde
  • Förstå talsystem och relationerna mellan olika tal
  • Uppfatta antal och mängd

Dyskalkyli är en neurologiskt betingad svårighet och påverkar inte intelligensen. Det är viktigt att förstå att personer med dyskalkyli har olika behov och att stöd och anpassningar kan hjälpa dem att lyckas inom matematik och andra områden. Det finns en rad olika hjälpmedel för att underlätta matematiken för elever med dyskalkyli. Här är några exempel!

Det finns flera olika hjälpmedel för barn med dyskalkyli.

Tips på hjälpmedel för barn med dyskalkyli

1. Miniräknare

Miniräknare är nog det mest självklara hjälpmedlet för barn med dyskalkyli. Genom att använda en miniräknare kan barnet utföra matematiska beräkningar snabbt och enkelt utan att behöva räkna manuellt.

2. Läspennor

Barn med dyskalkyli kan också ha svårigheter med att läsa och skriva matematiska problem. Läspennor är ett användbart hjälpmedel som skannar tal och transkriberar det från text till tal eller tvärtom. Eftersom barn med dyskalkyli kan ha svårt att uppfatta tal skriftligt kan en läspenna vara särskilt hjälpsam för att höra talen.,

Abakus är en typ av räknestav som många barn med dyskalkyli använder.
3. Räknestavar och tiobasmaterial

Räknestavar, tiobasmaterial och abakus är alla hjälpmedel som består av fysiska representationer av tal. De hjälper barnet att visualisera siffror och gör det enklare att använda addition, subtraktion, multiplikation och division.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

4. Formelblad

Att använda ett formelblad kan göra det lättare för barnet att hitta de formler och regler som behövs för att lösa ett matematiskt problem. Istället för att lägga sin energi på att memorera formler kan barnet istället lägga allt fokus på att läsa ekvationen.

Det finns många olika appar som är designade för barn med dyskalkyli.
5. Matematik-appar

Digitala hjälpmedel är populära bland barn med läs- och räknesvårigheter och det finns många olika matematik-appar för barn med dyskalkyli. Många av dessa appar har dessutom funktioner som gör det möjligt för föräldrar att spåra barnets framsteg.

6. Text-till-tal program

För barn som har svårt att läsa och förstå matematiska problem kan talsyntesprogram och text-till-tal verktyg vara till stor nytta. Dessa verktyg omvandlar skriven text till tal, vilket gör det lättare för barnet att höra och förstå uppgifterna. Verktygen finns både i form av som hemsidor på nätet och i appar på mobilen.

Få hjälp av en privatlärare i hela Sverige – oavsett behov eller nivå.
7. Personlig undervisning

Om barnet har svårt för matematik i skolan på grund av dyskalkyli kan det vara en bra idé att överväga personlig undervisning. Enskild undervisning kan hjälpa barnet att arbeta på sin egen nivå och få mer individuell hjälp efter sina specifika behov. All undervisning sker på tu man hand – så att allt fokus är på ditt barn. Alla Allakandos privatlärare är toppstudenter från universitet som vet som krävs för att besegra matten. Dessutom är de certifierande och utbildade i pedagogik så att det kan hjälpa ditt barn så att de verkligen förstår!

Skräddarsydd läxhjälp från Allakando – läs mer här!