Guide för att lära sig klockan

Det finns två olika typer av klockor. Den ena typen är så kallade digitala klockor som visar tiden som endast siffror och den andra är så kallade analoga (runda) klockor. Analoga klockor består oftast av två visare och man behöver läsa av dem själv för att få den exakta tiden. På den analoga klockan finns två visare. Visarna ser ut som två armar som pekar ut ifrån klockans mitt.

I den här guiden går vi igenom allt man behöver veta när man ska lära sig klockan!

Lär dig klockans olika delar

Den kortare visaren är timvisaren. Siffran som timvisaren pekar på anger timmen.

Den längre visaren är minutvisaren. Siffran som minutvisaren pekar på anger minuter enligt följande mönster.

Siffran på klockans utsida anger antalet minuter som har passerat sedan senaste timmen.


Tid – sekunder, minuter och timmar

Sekund
Minut60 sekunder
Kvart15 minuter
Timme60 minuter
Dygn24 timmar

På ett dygn går 24 timmar och på varje timme går det 60 minuter. Den analoga klockan visar hälften av dygnets 24 timmar. En siffra på klockan motsvarar en timme. Den har alltså 12 siffror, 1 till 12, som går längs klockans innerram. 

Eftersom det endast tar 12 timmar för timvisaren att göra ett varv runt klockan betyder det att timvisaren gör två varv runt klockan per dygn. Det betyder också att analoga klockor alltid anger två möjliga tider – en på förmiddagen och en på eftermiddagen. 

När minutvisaren passerat ett helt varv runt klockan har det gått en timme. Ett varv för minutvisaren innebär alltså att 60 minuter har passerat. Då har timvisaren flyttats vidare en siffra. 

Delar vi upp de 60 minuterna i 12 steg får vi att ett steg är 5 minuter \frac{60}{12}=5. Minuterna ökar därför med 5 för varje siffra. Vi multiplicerar alltså siffran som minutvisaren pekar på med 5 för att få antalet minuter. Undantaget är när visaren pekar på 12, vilket ger oss 0 minuter. Vi säger att klockan är prick när minutvisaren pekar på 12.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Tips för att lära sig klockan

När vi vill läsa av den digitala tiden från en analog klocka undersöker vi vilken timme som timvisaren pekar på och vilken minut som minutvisaren pekar på.  

Därmed kan vi till exempel ha antingen klockan 7 på morgonen eller klockan 7 på kvällen när den analoga klockans timvisare pekar på 7. 

Detta är fallet eftersom den digitala klockan visar hela dygnets 24 timmar, medan den analoga klockan bara visar hälften av det, alltså 12 timmar. De 12 timmar som den analoga klockan visar kan därför lika gärna vara på förmiddagen (00:00 till 11:59) som eftermiddagen (12:00 till 23:59).

Den analoga klockan anger alltid två möjliga tider. När vi vill gå över från vår första till vår andra tid lägger vi till 12 på timmen. Detta gör vi eftersom då har vi gått ett fullt varv på den analoga klockan. Vi har alltså gått från förmiddag till eftermiddag. 

Om vi har att vår första tid är klockan 07:00 lägger vi alltså till 12 timmar för att få den andra tiden. Då får vi 19:00. Med andra ord har vi alltså att klockan kan vara 7 på morgonen eller 7 på kvällen.

Här hittar du vår guide till hur du läser av en digital klocka!


Vad är klockan? Så räknar du ut det!

Låt oss säga att vi har en analog klocka enligt bilden. Vi vill skriva klockan i digital form och textform.

Vi kan skapa en tabell för att lättare visualisera de olika sambanden som klockan visar.

Exempel:
Analoga klockan

Tiden i textPrick klockan fyra
Förmiddag04:00
Eftermiddag16:00

Vi ser alltså att timvisaren pekar på 4 samtidigt som minutvisaren pekar på 12. När minutvisaren pekar på 12 säger vi att klockan är prick. Att klockan är prick innebär att den är 0 minuter över. 

Samtidigt pekar timvisaren på 4. Det innebär att klockan är prick 4, men den kan fortfarande vara prick 4 på morgonen eller prick 4 på eftermiddagen. 

Vi vet nu att klockan är 04:00 om den är på förmiddagen. Vi lägger till 12 timmar på klockan för att ta reda på vår tid på eftermiddagen. 

Vi får då att klockan antingen är 04:00 eller 16:00.


Lär dig klockan analogt och digitalt

Låt oss säga att vi har en analog klocka enligt bilden. Vi vill skriva klockan i digital form och textform.

Vi kan återigen skapa en tabell för att lättare visualisera de olika sambanden som klockan visar.

Exempel:
Analoga klockan

Tiden i textTjugo i sju
Förmiddag06:40
Eftermiddag18:40

I det här fallet pekar timvisaren mellan två siffror. Det sker när klockan inte är prick, alltså när minutvisaren inte pekar på 12. Avståndet som timvisaren har flyttats från sin startsiffra avgörs av minutvisaren. Om minutvisaren har gått ett halv varv runt klockan har timvisaren flyttats halvvägs till nästa siffra. 

Det finns vissa skillnader mellan hur vi skriver tiden digitalt och hur vi sedan uttalar den. När vi skriver digital tid brukar vi bara skriva timmen först och sedan minuten, men så är det inte när vi säger klockan. 

När vi säger klockan börjar vi meningen med en fras som berättar minuten. Fraserna som vi använder visas på bilden nedan.

När minutvisaren pekar på 8 börjar vi alltså med att säga “tjugo i”. Detta säger vi eftersom det är 20 minuter kvar till nästa timme.

Efter vår inledande fras säger vi timmen som antingen kommer eller som precis var. Vilken timme som vi säger visas med bilden nedan. När minutvisaren pekar på en blå siffra säger vi timmen som senast var. När minutvisaren pekar på en röd siffra säger vi timmen som kommer.

Siffran 8 är röd. Det innebär att när minutvisaren pekar på 8 så säger vi först “tjugo i” och sedan timmen som kommer. Vi flyttar timvisaren till nästa siffra i klockans riktning och får att nästa timme som kommer är 7. Vi säger därmed att klockan är tjugo i sju.

Nu vill vi slutligen skriva klockan i digital form. Minutvisaren pekar på 8, vilket innebär att det har gått {8}\cdot{5}=40 minuter sedan klockan blev 6. Om vi är på förmiddagen är klockan alltså 06:40. Vi lägger till 12 timmar för att få vår tid på eftermiddagen, vilket blir 18:40.

Vi får då att klockan antingen är 06:40 eller 18:40.


När vi ritar av klockan börjar vi med att markera ut minuten, sedan timmen. Dock står timmen alltid först när tiden visas i digital form (i siffror), medan minuterna kommer sist. 

Låt oss nu säga att vi vill rita av klockan när den är 5:30. Vi börjar med att rita av minutvisaren som bör visa 30 minuter. Vi använder oss av bilden nedan.

Vi ser att minutvisaren ska peka på siffran 6. När vi ritar timvisaren placerar vi den mitt emellan siffrorna 5 och 6. Detta gör vi eftersom minutvisaren har gjort ett halv varv runt klockan sedan klockan blev 5, och därmed flyttar vi fram timvisaren ett halv steg från 5.

Vi ritar nu in visarna på klockan och får bilden nedan.


Ibland kommer vi även att behöva rita av klockan när den är efter 12:00. Då kommer vi ihåg att den analoga klockan är densamma när vi drar bort 12 timmar från den, vilket vi kan illustrera med en bild.

Siffrorna på klockans utkant berättar timmen när klockan är efter 12. Om timvisaren pekar på 3 kan klockan alltså vara både 3 och 15. 

Om klockan är 13:00 ritar vi alltså den som 1:00, enligt bilden. Vi får att timvisaren ska peka på 1. Klockan är 0 minuter över 1, det vill säga prick 1, vilket innebär att minutvisaren bör peka på 12.

Vi ritar nu in visarna på klockan och får bilden nedan.


Fler tips för att lära sig klockan

Denna video av Jenny Paulsson är full av användbara tips när man ska lära sig klockan!

Vad är klockan?

Frågor med svarsalternativ:

Fråga 1: Vilken tid visar klockan i bilden? Skriv i textform.

Svarsalternativ 1.1: Tio över nio
Svarsalternativ 1.2: Tio över tio
Svarsalternativ 1.3: Tjugo över nio
Svarsalternativ 1.4: Tjugo över tio

Korrekt svar: Tio över nio

Fråga 2: Vilken tid visar klockan i bilden?

Svarsalternativ 2.1: 00:40 eller 12:40
Svarsalternativ 2.2: 01:40 eller 13:40
Svarsalternativ 2.3: 02:40 eller 14:40
Svarsalternativ 2.4: 03.40 eller 15:40

Korrekt svar: 00:40 eller 12:40

Fråga 3: Rita klockan när den är 20:15.

Svarsalternativ 1:  

Svarsalternativ 2:

Svarsalternativ 3:

Svarsalternativ 4:

Korrekt svar:

Fredriks tips för att lära sig klockan

Lär dig klockan snabbt och enkelt

Fredrik om vår läxhjälp i svenska
Fredrik om vår läxhjälp i svenska

Fredrik Fridlund, VD & Grundare

Har själv undervisat över 3 000 elever sedan 2007

Plugga högskoleprov

Läxhjälp i alla ämnen

Slipp stressen och höj betygen med en personlig studiecoach! Allakando har över 15 års erfarenhet och hjälper varje år 26 000+ elever.

Plugga till högskoleprovet

Effektiva kurser som höjer betygen

Lär dig hela nästa års matte på bara fem halvdagar, kom förbered till nationella proven och mycket mer!

Plugga högskoleprovet

Mattehjälp för alla nivåer

Plugga på tusentals uppgifter med förklaringar, videofilmer och guider i vår webbkurs. Gå en intensivkurs eller få en personlig HP-coach!