Daniel L (gästbloggare)

Publicerat 2019-05-23 08:18

Att skriva uppsats

I skolan blir elever oftast ombedda att skriva uppsatser inom olika ämnen. En uppsats kan vara argumenterande, refererande eller både ock. Eleverna skriver uppsats antingen för övnings skull eller ibland som prov. Beroende på ämne och syfte kan en uppsats utformning se annorlunda ut. Vad gäller exempelvis en uppsats inom ett språkämne så kommer den primärt bedömas utifrån hur språket brukas. Vad uppsatsen faktiskt handlar om är sekundärt. Eleven kan även prövas i att tolka information inom olika ämnen. Till exempel att redogöra för en historisk händelse och dess konsekvenser.

Här nedan ges lite tips på vad du generellt kan tänka på när du skriver uppsats. Om du vill förbättra dig ytterligare finns det läxhjälp att få, vilket är ett komplement till den undervisning som bedrivs i skolan.

Få en personlig studiecoach som kan hjälpa till med skolan!

Kom igång snabbt och disponera texten tidigt

Försök att komma igång med skrivandet så snabbt som möjligt. Det är bra att skriva mycket text i början för att i ett senare skede sålla bort sådant som är mindre bra. Det är dessutom viktigt att stolpa upp en tydlig disposition redan i början av uppsatsskrivandet. Det underlättar att ungefär veta vad som ska vara med och när. På så sätt kommer arbetsgången bli mer strukturerad.

Eget bidrag

Det kan vara en god idé att sträva efter att lämna ett eget bidrag i uppsatsen. Det kan till exempel innebära att du analyserar ett problem på egen hand och bidrar med egna tankegångar. Det ger uppsatsen ett subjektivt inslag som kan leda till att den uppfattas som extra intressant och tilltalande. Kom dock ihåg att det måste passa typen av text du skriver! En del texttyper ska vara skrivna objektivt som till exempel ett PM eller en utredande text.

Självsäkerhet

Att ständigt vara medveten om uppgiften är en god utgångspunkt. Det hjälper att inte sväva i väg och inte ta in för många sidospår. Det är bättre att avgränsa sig så långt som möjligt även om du kanske vill ha sagt mer i uppsatsen än vad som behövs. Det är också bra att försöka förmedla självsäkerhet rakt igenom uppsatsen, vilket ökar trovärdigheten kring det som blir sagt.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Investera i tid på bästa sätt

Du gör bäst i att försöka avsluta uppsatsen på ett snyggt sätt om det är provtillfälle och tidspress. Det är till exempel inte optimalt att påbörja ett nytt stycke när det bara är några minuter kvar av provtillfället. Dessa minuter är bättre investerade i att ändra och justera sådant som du redan hunnit skriva.

Att analysera en text

När det handlar om att analysera en text rekommenderas att läsa igenom den flera gånger. Här gäller det att leta efter exempelvis budskap, handling och stilmedel. Tänk på att anpassa aspekterna som du letar efter till uppgiften. När de viktigaste aspekterna är identifierade bör de förankras i en disposition och struktureras på bästa sätt för texten. Sådant som inte besvarar den huvudsakliga uppgiften kan utelämnas.

Citat

Att använda citat kan vara ett bra sätt att understöda dina tolkningar. Dock bör texten alltid mestadels bestå av egna ord, men ibland kan till exempel ett citat vara så kärnfullt att det är bättre att inte göra en egen omskrivning.

Läs mer om Allakandos läxhjälp och hur en studiecoach kan hjälpa till här!