Sara Wångmar

Publicerad 2023-02-16

ADHD skola – 10 värdefulla tips och råd till dig som förälder

Att ha ett barn med ADHD kan vara utmanande, speciellt när det kommer till skolgången. Som förälder är det viktigt att vara medveten om hur man kan hjälpa sitt barn att lyckas i skolan och trivas i sin omgivning. Här är några tips och råd som stöd för föräldrar till elever med ADHD i skolan.

Vi har personliga studiecoacher för alla olika behov. Läs mer här!

Barn med adhd i skolan
Elever med ADHD har ofta svårigheter med att behålla koncentrationen.

Så påverkas elever med ADHD i skolan

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en neurologisk störning som påverkar ungefär 5-10% av alla elever. Symtomen inkluderar impulsivitet, hyperaktivitet och svårigheter med att fokusera, vilket kan påverka elevens akademiska prestationer och sociala interaktioner. Föräldrar till barn med ADHD står ofta inför utmaningar när det gäller att hjälpa sina barn att hantera skolan – men det finns många saker du kan göra för att underlätta skolgången!

Förstå vad ditt barn behöver

Det är viktigt att ha en grundläggande förståelse för vad ADHD innebär och hur det påverkar ditt barns beteende och inlärning. Detta kommer att hjälpa dig att identifiera vilka behov ditt barn har och vilka strategier som kan fungera för att hjälpa honom eller henne att lyckas i skolan. Här har vi till exempel samlat några tips på hur du kan hjälpa ditt barn med läxläsningen.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Uppmuntra till pauser och rörelser

Att plugga kräver mycket koncentration och för elever med ADHD kan långa skoldagar vara en utmaning. Det är därför viktigt med korta regelbundna pauser och rörelser som får barnet att fokusera på annat. Ni kan till exempel testa att använda er av Pomodoro-metoden för att få in regelbundna pauser! Under pauserna är det bra att göra några enkla övningar eller gå ut på en kortare promenad och få frisk luft!

Tips för adhd i skolan
Sömn är en viktig förutsättning för elever med ADHD.

Prioritera en bra sömnrutin

För att klara av skolan och bearbeta all ny information är sömnrutiner A och O – speciellt för elever med ADHD. För att absorbera all information och ladda om hjärnan behöver elever med ADHD en god sömn på ungefär 8 timmar.

För elever med ADHD är det extra viktigt med tydliga strukturer.

Skapa en strukturerad miljö

Distraktioner kan vara ett stort problem för elever med ADHD i skolan, och det kan göra det svårt för dem att fokusera på uppgifterna. Försök att minimera distraktioner i klassrummet genom att be läraren försöka skapa en lugn och strukturerad skolmiljö, eller genom att ge ditt barn hörselkåpor eller andra hjälpmedel för att minska ljudnivån.

Använd er av en kalender

Att använda en kalender eller ett schema kan vara ett ovärderligt stöd för barn med ADHD i skolan. Det kan hjälpa dem att hålla reda på viktiga deadlines, projekt, möten och andra åtaganden. Se till att kalendern är lättillgänglig och synlig, så att ditt barn alltid kan referera till den när det behövs.

Sätt upp tydliga mål för skolan

Att sätta upp realistiska och mätbara mål kan vara en viktig strategi för att hjälpa barn med ADHD att bli mer framgångsrika i skolan. Det kan ge dem en känsla av prestation och hjälpa dem att fokusera på sina styrkor och framsteg. Tillsammans med ditt barn kan du identifiera specifika mål för varje termin eller läsår, och utveckla en plan för att nå dessa mål.

elev med adhd i skolan
Kom ihåg att informera lärarna om hur ditt barns ADHD påverkar skolan.

Informera skolan om ditt barns ADHD

När det kommer till elever med ADHD är det viktigt att ha en öppen kommunikation med skolpersonalen, inklusive lärare, skolpsykologer och specialpedagoger. Berätta om ditt barns diagnos och vad han eller hon behöver. Fråga också vilka stöd och resurser som finns tillgängliga för elever med ADHD i skolan. Tillsammans kan ni göra skolan både enklare och roligare för ditt barn!

Uppmuntra sociala relationer i skolan

Sociala relationer är viktiga för alla barn, inte minst för de med ADHD. Uppmuntra ditt barn att delta i sociala aktiviteter och evenemang, såsom sportlag, klubbar eller andra grupper. Att ha vänner och sociala relationer kan ge dem stöd, positiv feedback och motivation att fortsätta att utvecklas och lära sig i skolan.

Elever med ADHD behöver positiv feedback och stöd

Elever med ADHD kan ha svårt med självförtroende och motivation när det kommer till skolarbetet. Ge ditt barn positiv feedback och uppmuntran för varje framsteg han eller hon gör, stort som smått!

Studiecoachning kan vara extra värdefullt för barn med adhd.

Gör skolan roligare och enklare med en studiecoach

För ett barn med ADHD i skolan kan det göra enorm skillnad med en personlig  studiecoach. Er personliga coach lägger upp en skräddarsydd plan efter ert behov och anpassar förklaringarna så att ditt barn förstår. Privatlektionerna sker på tu man hand så att ditt barn får precis det fokus som behövs för att nå sina mål i skolan!

Vi har coacher för alla nivåer – från grundskolan till universitetet!