Villkor, integritetspolicy och cookies

Innehåll

1: Allmänna villkor
2: Integritetspolicy
3: Cookie policy


Allmänna villkor

Tack för att ni har valt Allakando! Nedan sammanställer vi våra allmänna villkor. Har ni frågor? Kontakta oss på [email protected] så hjälper vi er 🙂

Allmänna villkor för våra tjänster

Allakando AB (”Allakando”), organisationsnummer 556831-9817, tillhandahåller läxhjälp och kurser företrädesvis i hemmet eller online. Karaktären på våra tjänster beskrivs närmare på vår hemsida och i broschyrer. Allakando reserverar sig för eventuella tryckfel. 

Nedan beskrivs de villkor under vilka Allakando erbjuder läxhjälp (”Allmänna Villkor”). Om mer specifika villkor skulle gälla, kommer du alltid att informeras om detta i ditt samtal med oss, samt erhålla en bekräftelse skriftligen via e-post. De villkor som du kommer överens om i ditt samtal kan vara mer specifika än de beskrivna nedan och är alltid de som gäller. 

Hör av dig direkt till oss om du skulle sakna en skriftlig bekräftelse. Du har även, om du önskar, rätt att begära ut ditt samtal för att säkerställa att samtliga villkor har gåtts igenom. 

Se även särskilda villkor för lärarledda kurser.

Om första mötet och urvalskostnader

En nyckel till att vår undervisning ger så bra resultat är att vi är väldigt noggranna när vi väljer ut rätt studiecoach till varje elev. Detta är en tjänst som är skräddarsydd för dig, där vi arbetar hårt med att välja ut precis rätt person för dig. I genomsnitt kostar en urvalsprocess oss ca. 1 700 kr. 

När vi påbörjar en urvalsprocess för dig binder du endast upp dig till ett första möte på 45 minuter, vilket kostar 390 kr. Du kan välja att avsluta processen innan träffen med din utvalda studiecoach och betalar då en avbokningsavgift på samma belopp.

Tidsgaranti för att hitta din studiecoach

Vanligtvis tar det runt en vecka att välja ut rätt person. Om vi inte har din studiecoach redo vid det datum vi kommer överens om i vårt samtal, kan du höra av dig till oss och meddela att vi behöver ha en person redo inom tre arbetsdagar. Om vi inte lyckas med det kan du välja att avbryta processen helt kostnadsfritt. 

Betygsgaranti

Vi är så övertygade om att våra metoder och vår undervisning ger resultat, att vi garanterar att du höjer dina betyg.

Om terminsbetygen eller kursbetygen mot förmodan inte höjs, erbjuder vi kostnadsfria lektioner varannan vecka tills dess att ni uppnår högre betyg.

Villkor tillkommer — kontakta oss för mer information!

Utvärdering efter första mötet

När vi valt ut er studiecoach startar er utvärderingsperiod på två veckor. Under dessa veckor kan ni träffa er coach så ofta ni vill och betalar endast för de timmar ni ses.

Ni har även möjlighet att ändra eller säga upp ert avtal utan uppsägningstid. Hör vi inget annat från er aktiveras ert preliminära upplägg efter periodens slut. Vi hör naturligtvis av oss till er redan efter er första lektion för att stämma av att allt känns bra!

Ändra upplägg

Du kan närsomhelst kontakta oss på [email protected] och ändra ditt upplägg, exempelvis ändra din prenumeration till fler eller färre timmars månadsvis påfyllning av din timbank. Ändringen görs efter att bindningstiden för ditt nuvarande upplägg har löpt ut.

Uppsägning

Görs till [email protected]. Uppsägningstiden för prenumerationer varierar beroende på upplägg. Klippkort går ej att avsluta i förtid. Oanvända timmar kan ej återbetalas. Avtalet är inte bundet till en specifik studiecoach.

Upplägg & fakturering

Vid prenumeration – timbank

Vid prenumeration på löpande läxhjälp, fungerar det likt en timbank. Timbanken fylls på varje månad med samma antal timmar som din prenumeration avser. När din studiecoach rapporterar varje lektion dras denna tid från din timbanks saldo. På varje faktura ser du en sammanställning av dina genomförda lektioner samt ditt saldo. Vid halvårs/årsplan görs uppehåll av fakturering i juli. Vid tillsvidareupplägg görs uppehåll för sommarlov och jullov. 

Om du har använt fler timmar än du hade i timbanken faktureras dessa till samma timpris vid nästa faktura. 

Timmar som inte använts vid månadens slut sparas automatiskt till nästa månad. Du kan spara maximalt 6 timmar i din timbank. Överstigande timmar förfaller och kan ej användas. Timmarna kan därutöver användas precis när du vill fram till dess att du avslutar ditt avtal, oanvända timmar kan ej återbetalas.

Vid klippkort

Vid köp av klippkort köper du ett förutbestämt antal timmar på en gång. Delbetalas som standard kostnadsfritt med 5 timmar per månad, men du kan även be om att få betala hela klippkortet på en faktura. Giltighetstiden på ditt klippkort är samma antal månader du delbetalar det på. Du kan använda alla timmarna direkt eller när det passar dig inom kortets giltighetstid. Om du använt fler timmar än vi hunnit fakturera, läggs dessa till på din faktura.

Vid avbokning samma dag

Om du har bokat in en lektion tillsammans med din studiecoach, och sedan ombokar eller avbokar senare än 8 timmar innan lektionen börjar, har studiecoachen rätt att rapportera ett ordinarie lektionstillfälle. Tillfället dras då från ditt saldo.

Ångerrätt

Arbetet med att hitta en studiecoach är en skräddarsydd tjänst, där vi lägger mycket tid på att förstå dig och anpassa urvalet av en studiecoach för just dig. Den tid och de resurser som vi lägger ner är unika för din beställning. 

För att möjliggöra att arbeten likt dessa ändå påbörjas inom två veckor från beställning, gäller enligt Konsumentverket inte lagen om ångerrätt vid distansavtal. Mer information hittar du på deras hemsida. 

Vi står däremot för merparten av kostnaderna för det personliga urvalsarbetet (se ”Om första mötet och urvalskostnader”).

Skadestånd om du ber din studiecoach att undervisa utanför Allakandos regi

Våra fantastiska studiecoacher är det viktigaste vi har. Vi ser väldigt allvarligt på om du skulle fråga din studiecoach om undervisning utanför Allakandos regi. Din studiecoach är både moraliskt och avtalsmässigt skyldig att rapportera detta. 

Vi riktar därefter ett skadeståndskrav motsvarande tolv (12) månaders förväntad undervisning, vilket sedan kan användas för att även betala ut en ekonomisk ersättning till din studiecoach för att hen meddelat oss om frågan.

Försäkring

Om din studiecoach anses vållande till den aktuella skadan och er hemförsäkring eller annan försäkring ej täcker den kan Allakandos ansvarsförsäkring falla ut. Denna bedömning görs av Allakandos försäkringsbolag.

Force majeur

Allakando kan ej hållas ansvarig om avbrott, skada eller dylikt har berott på händelser som stått utanför Allakandos kontroll.

Integritetspolicy

Allakando tar din integritet på största allvar 

Vi på Allakando hanterar dina personuppgifter med största säkerhet, i enlighet med rådande  lagstiftning, vilket från och med den 25 maj 2018 bland annat är EU:s dataskyddsförordning,  GDPR. I denna policy beskriver vi bland annat om hur vi samlar in personuppgifter, syftet med insamlingen av personuppgifterna, vilka rättigheter du har gällande vår hantering av personuppgifterna och hur du kontaktar oss. Policyn är tillämplig för dig som använder våra hemsidor, appar samt andra tjänster och digitala verktyg som hanteras av Allakando. 

Om personuppgifter och vår behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det innebär att ett antal typer av information, exempelvis namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, inskickat material för tävlingar, val och beteenden med mera kan vara personuppgifter.    

Behandling av personuppgifter är allt som sedan görs med personuppgifterna. Det kan vara allt från insamling och organisering av personuppgifterna till läsning, användning, justering och borttagande av information – oavsett om det sker av ett system eller av en fysisk person.

Kategorier av registrerade – Allakando

Kontaktförfrågan 

När du lämnar en kontaktförfrågan till oss samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig i form av ​namn, telefonnummer, e-postadress, behov av tjänsten, studierelaterad information och kontakt-historik.   

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i enlighet med din förfrågan och för att kunna skicka erbjudanden och studietips under den tid som de kan anses vara av fortsatt hjälp/intresse.   

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera din kontaktförfrågan. Detta berättigade intresse utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. Vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att hantera din kontaktförfrågan väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.    

Vi lagrar dina personuppgifter hos oss under den studerandes förväntade studietid. Om information om förväntad studietid saknas sparas uppgifterna i högst 4 terminer (24 månader) efter senaste kontakt. 

Befintliga kunder

När du är kund hos oss samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig i form av​ namn​, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, betalningsinformation, behov av tjänsten, studierelaterad information och kontakt-historik.   

Vi behandlar dina personuppgifter för att ​kunna fullgöra avtalet med dig i syfte att kunna tillhandahålla de tjänster du köpt, för att kunna administrera avtalet och för att kunna skicka erbjudanden och studietips.   

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra och administrera avtalet med dig och utgör den rättsliga grunden för oss att spara dina personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter är också nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att du får relevant information i form av erbjudanden och studietips. Detta berättigade intresse utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. Vi anser att vårt berättigade intresse av att kunna ge dig information om erbjudanden och studietips väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.    

Vi lagrar dina personuppgifter hos oss så länge du använder vår tjänst och därefter högst fram till dess att studietiden avslutas, eller så länge det finns en rättslig skyldighet att behålla informationen. Till exempel finns en rättslig skyldighet att spara allt som ingår i bokföringen i minst i sju år enligt Bokföringslagen. Om information om förväntad studietid saknas sparas uppgifterna i högst 4 terminer (24 månader) efter senaste kontakten. 

Tidigare kunder

Som tidigare kund hos oss har vi samlat in och lagrat personuppgifter om dig i form av namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, betalningsinformation, behov av tjänsten, studierelaterad information och kontakt-historik.   

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna följa upp den studerandes fortsatta studieutveckling under studietiden, för att kunna skicka erbjudanden och studietips som kan vara av fortsatt hjälp/intresse samt för att kunna efterleva de rättsliga krav som ställs på oss enligt relevant lagstiftning.   

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att du får relevant information i form av erbjudanden och studietips. Detta berättigade intresse tillsammans med de rättsliga krav som ställs på oss enligt lag utgör rättslig grund för att spara dina personuppgifter. Vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att ge dig information om erbjudanden och studietips väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.    

Vi lagrar dina personuppgifter hos oss högst fram till dess att studietiden avslutas, eller så länge det finns en rättslig skyldighet att behålla informationen. Till exempel finns en rättslig skyldighet att spara allt som ingår i bokföringen i minst i sju år enligt Bokföringslagen. Om information om förväntad studietid saknas sparas uppgifterna i högst 4 terminer (24 månader) efter senaste kontakten. 

Bokning av lärarledda kurser

När du påbörjar en kursbokning hos oss till oss samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig i form av ​namn, telefonnummer, e-postadress, adress, behov av tjänsten, studierelaterad information och kontakt-historik.   

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i enlighet med din förfrågan och för att kunna skicka erbjudanden och studietips under den tid som de kan anses vara av fortsatt hjälp/intresse. I det fall då du inte har avslutat din bokning, kan vi komma att kontakta dig för att hjälpa dig med eventuella frågor.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera din bokning. Detta berättigade intresse utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. Vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att hantera din kursbokning väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.    

Vi lagrar dina personuppgifter hos oss under den studerandes förväntade studietid. Om information om förväntad studietid saknas sparas uppgifterna i högst 4 terminer (24 månader) efter senaste kontakt. 

Konto jobbportal – Lärare, mentor m.fl.

När du registrerar ett konto på vår jobbportal samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig i form av ​namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, kön, sökt tjänst, information i personligt brev, CV, övriga meriter, utbildningsinformation, tillgänglighet, anteckningar och summeringar från intervjuer.   

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i enlighet med din förfrågan om att bli kontaktad och för att kunna skicka information om de tjänster som kan vara aktuella för dig.   

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera ditt konto på vår jobbportal och att du får information om aktuella tjänster. Detta berättigade intresse och/eller ditt samtycke till detta utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. Vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att kunna ge dig information om aktuella tjänster väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.    

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du har kvar ditt konto hos oss. Dock högst 5 år efter senaste kontoaktiviteten eller 3 månader efter avregistrerat konto. 

Ansökan jobbportal – Kontoret

När du skickar in en ansökan på vår jobbportal samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig i form av ​namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, kön, sökt tjänst, information i personligt brev, CV, övriga meriter, utbildningsinformation, tillgänglighet, anteckningar och summeringar från intervjuer.   

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i enlighet med din förfrågan om att bli kontaktad och för att kunna skicka information om de tjänster som kan vara aktuella för dig.   

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att kunna kontakta dig i enlighet med din förfrågan och för att kunna skicka information om aktuella tjänster. Detta berättigade intresse utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. Vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig och ge dig information om aktuella tjänster väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.   

Vi lagrar dina personuppgifter i 2 år efter senaste kontakt eller tills dess att den aktuella tjänsten har tillsatts. 

Nuvarande anställda – Lärare, mentor m.fl. 

När du är anställd hos oss samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig i form av ​namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, kön, sökt tjänst, information i personligt brev, CV, övriga meriter, utbildningsinformation, tillgänglighet, anteckningar och summeringar från intervjuer, lönehistorik och konto-information.   

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig i rollen som arbetsgivare, för att kunna administrera avtalet och för att kunna skicka dig relevant information kopplad till din tjänst.   

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att dels fullgöra och administrera avtalet, men även för att tillgodose vårt och ditt intresse av att du får relevant information kopplad till din tjänst. Denna avtalsgrund utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter.   

Vi lagrar dina personuppgifter hos oss så länge du är anställd hos oss och därefter 2 år efter avslutad tjänst eller tills rättslig skyldighet att behålla uppgifterna inte längre åligger oss. 

Tidigare anställda – Lärare, mentor m.fl. 

Som tidigare anställd hos oss har vi samlat in och lagrat personuppgifter om dig i form av namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, kön, sökt tjänst, information i personligt brev, CV, övriga meriter, utbildningsinformation, tillgänglighet, anteckningar och summeringar från intervjuer, lönehistorik och konto-information.   

Vi behandlar dina personuppgifter för att efter avtalet kunna kontakta den tidigare anställda med information men även för att kunna efterleva de rättsliga krav som ställs på oss enligt relevant lagstiftning.   

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att efter avtalet kunna kontakta dig. Detta berättigade intresse tillsammans med de rättsliga krav som ställs på oss enligt lag utgör rättslig grund för att spara dina personuppgifter. Vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.    

Vi lagrar dina personuppgifter hos oss i 2 år efter avslutad tjänst eller så länge det finns en rättslig skyldighet att behålla informationen. Till exempel finns en rättslig skyldighet att spara allt som ingår i bokföringen i minst i sju år enligt Bokföringslagen där bland annat inbetalning av skatt och sociala avgifter för arbetstagaren ingår. 

Allakandos högskoleprovskurs

Gratis kurskonto

När du registrerar ett konto hos oss samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig i form av namn, telefonnummer, e-postadress.   

Vi behandlar dina personuppgifter ​för att kunna tillhandahålla samt administrera ditt kostnadsfria kursmedlemskap med tillgång till valda delar av kursen, gratis studietips och erbjudanden under den tid som de kan anses vara av fortsatt hjälp/intresse. 

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna tillhandahålla och administrera ditt kursmedlemskap samt att tillgodose vårt och ditt intresse av att du får relevant information i form av gratis studietips och erbjudanden. Detta berättigade intresse samt ditt samtycke till kursmedlemskapet utgör rättslig grund för att spara dina personuppgifter. Vi har bedömt att vårt intresse av att kunna ge dig information om studietips och erbjudanden väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.   

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du har kvar ditt kostnadsfria kurskonto hos oss. Dock högst 3 år efter din senaste kursaktivitet eller 3 månader efter avregistrerat konto. 

Betalt kurskonto

När du registrerar ett konto hos oss samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig i form av namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och betalningsinformation.

Vi behandlar dina personuppgifter ​för att kunna tillhandahålla samt administrera ditt kursmedlemskap med tillgång till kursen, gratis studietips och erbjudanden under den tid som de kan anses vara av fortsatt hjälp/intresse.   

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna tillhandahålla och administrera ditt kursmedlemskap, för att kunna fullgöra och administrera avtalet men även för att tillgodose vårt och ditt intresse av att du får relevant information i form av gratis studietips och erbjudanden. Denna avtalsgrund samt det berättigade intresset utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. Vi har bedömt att vårt intresse av att kunna ge dig information om studietips och erbjudanden väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.   

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du har kvar din betalda eller kostnadsfria version av ditt kurskonto hos oss. Om din betalda version löper ut sparas dock uppgifterna i högst 3 år efter din senaste kursaktivitet. 

Allakandos kurser inför nationella provet i matematik 

Gratis kurskonto

När du registrerar ett konto hos oss samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig i form av namn, telefonnummer, e-postadress.   

Vi behandlar dina personuppgifter ​för att kunna tillhandahålla samt administrera ditt kostnadsfria kursmedlemskap med tillgång till valda delar av kursen, gratis studietips och erbjudanden under den tid som de kan anses vara av fortsatt hjälp/intresse.   

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna tillhandahålla och administrera ditt kursmedlemskap samt att tillgodose vårt och ditt intresse av att du får relevant information i form av gratis studietips och erbjudanden. Detta berättigade intresse samt ditt samtycke till kursmedlemskapet utgör rättslig grund för att spara dina personuppgifter. Vi har bedömt att vårt intresse av att kunna ge dig information om studietips och erbjudanden väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.   

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du har kvar ditt kostnadsfria kurskonto hos oss. Dock högst 3 år efter din senaste kursaktivitet eller 3 månader efter avregistrerat konto. 

Betalt kurskonto

När du registrerar ett konto hos oss samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig i form av namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och betalningsinformation.   

Vi behandlar dina personuppgifter ​för att kunna tillhandahålla samt administrera ditt  kursmedlemskap med tillgång till kursen, gratis studietips och erbjudanden under den tid som de kan anses vara av fortsatt hjälp/intresse.   

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna tillhandahålla och administrera ditt kursmedlemskap, för att kunna fullgöra och administrera avtalet men även för att tillgodose vårt och ditt intresse av att du får relevant information i form av gratis studietips och erbjudanden. Denna avtalsgrund samt det berättigade intresset utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. Vi har bedömt att vårt intresse av att kunna ge dig information om studietips och erbjudanden väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.   

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du har kvar din betalda eller kostnadsfria version av ditt kurskonto hos oss. Om din betalda version löper ut sparas dock uppgifterna i högst 3 år efter din senaste kursaktivitet. 

Övriga syften för behandling av personuppgifte

Den data vi samlar in i samband med att du interagerar med våra digitala kanaler och tjänster behandlas av Allakando och våra partners främst för följande syften, utöver eventuella syften som redogörs för ovan:   

  • För statistik, analyser och marknadsundersökningar
  • För systemadministration
  • För att kunna testa, utveckla, leverera och förbättra våra sidor, produkter, tjänster, erbjudanden med mera
  • För att kunna skapa och rikta mer relevant kommunikation, erbjudanden & tjänster,  bland annat utifrån segmentering och kundprofilering
  • För att kunna administrera tävlingar och arrangemang

Uppgifter som behandlas är exempelvis namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Allakandos tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan Allakando komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Allakandos digitala kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs här sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Allakando via andra av Allakandos plattformar, i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned material från Allakandos webbsidor eller anmäler dig till evenemang som Allakando anordnar.   

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att kunna utveckla våra tjänster. Detta berättigade intresse utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. Vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att av att kunna utveckla våra tjänster väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet. Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Allakandos rättsliga skyldigheter, dock ej längre än vad som i förekommande fall anges för behandling av uppgifter ovan.  

Vilken typ av direktmarknadsföring vi gör och hur du avstår från den 

Vi använder oss av direktmarknadsföring till dig som främst sker via e-post, sms, direktpost eller riktad annonsering. Vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring baserat på vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda dig nya tjänster. Vi anser att vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda dig nya tjänster väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet. Du kan dock enkelt avstå från direktmarknadsföring via e-post eller sms genom att klicka på en länk eller besvara de meddelanden vi skickar ut. I övrigt är det bara att kontakta oss på ​[email protected]​ för att sluta erhålla direktmarknadsföring. 

Minderåriga och våra tjänster

Genom att tillhandahålla personuppgifter till Allakando, samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter. Du försäkrar också om att du är 18 år eller äldre, alternativt att du har  målsmans eller vårdnadshavares samtycke gällande att vi behandlar dina personuppgifter. Notera att du kan återkalla ditt samtycke när du vill genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter för detta finner du längre ned. 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra företag och organisationer som behandlar personuppgifter för vår räkning. Detta sker för att vi skall kunna bedriva och utveckla vår verksamhet, exempelvis genom undersökningar, tester och analys eller leverans av tjänster. Dessa leverantörer kallas för personuppgiftsbiträden. När personuppgifter delas med våra personuppgiftsbiträden sker det endast för de ändamål som vi har angivit och överföringen av personuppgifter sker alltid med största säkerhet. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier för säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi ingår även skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt de begränsningar och krav som gäller vid internationell överföring av personuppgifter. Allakando samarbetar enbart med personuppgiftsbiträden som hanterar data inom EU/ESS eller med företag som finns lokaliserade i ett land utanför EU/EES som genom beslut från EU-kommissionen har ansetts säkerställa en så kallad adekvat skyddsnivå.    

Delning kan även ske för att följa regler och lagstadgade krav genom exempelvis kontroll av medarbetare mot belastningsregistret. 

Hur dina personuppgifter skyddas 

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. 

Dina rättigheter och val

Du har ett flertal rättigheter gällande vår behandling av dina personuppgifter och du kan påverka din information och hur den lagras. Du har rätt att begära ett registerutdrag av alla personuppgifter vi har om dig, rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter och rätt att begära att vi ska radera dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att vi begränsar dina personuppgifter och du har rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling vi gör. Du har också rätt att begära ut dina personuppgifter för att kunna ta med dem till en annan aktör (s k. dataportabilitet). Om du vill utöva någon av dina rättigheter kontaktar du oss genom mail till ​[email protected]​.   

Vi välkomnar även dina tankar och åsikter kring hur dina personuppgifter behandlas och hur dina rättigheter respekteras. Kontakta oss gärna om du skulle ha några frågor eller synpunkter genom att maila oss på ​[email protected]​. Skulle du vilja klaga på hur vi behandlar dina uppgifter kan du kontakta datainspektionen som är tillsynsmyndighet med synpunkter per mail till e-postadressen ​[email protected]​ eller per samtal till nummer 08-657 61 00. 

Så hanterar vi Cookies

En cookie är en bit information som en hemsida sparar på en besökares dator och som i vissa fall kan anses vara en personuppgift. Vi använder cookies på våra hemsidor för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande och vi använder cookies för att administrera och anpassa dina besök i våra onlinetjänster samt erbjuda tillgång till särskilt utvalda delar i våra tjänster. Vi använder även cookies på vi ska kunna föra statistik över hur webben används, samt för att kunna rikta marknadsföring och erbjudanden till dig.

Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies. För det fall du väljer att inte acceptera cookies, vänligen notera att vissa funktioner i våra onlinetjänster inte längre kommer att fungera såsom avsett.  

Länkar till andra hemsidor 

Denna policy gäller enbart för de personuppgifter som Allakando behandlar inom ramen för våra digitala kanaler. Ibland innehåller våra sidor länkar till andra hemsidor eller material från tredje part. Dessa länkar finns endast i informationssyfte och då Allakando saknar kontroll över innehållet på dessa hemsidor, kan vi inte ansvara för dess innehåll. Om du följer en länk till en annan webbplats, uppmanar vi dig att granska avtalet för behandling av personuppgifter och cookies på den gällande hemsidan. 

Våra kontaktuppgifter

Allakando AB 

Allakando.se  Bangatan 1

222 21 Lund, Sverige 

[email protected] 

Ändringar i policyn

Allakando kan komma att ändra denna policy med anledning av bland annat ändringar i gällande dataskyddslagstiftning. Den senaste versionen kommer alltid att vara tillgänglig på vår hemsida.    

Senast uppdaterad: 2022-03-19 

Innehåll

1: Allmänna villkor
2: Integritetspolicy
3: Cookie policy


Allmänna villkor

Tack för att ni har valt Allakando! Nedan sammanställer vi våra allmänna villkor. Har ni frågor? Kontakta oss på [email protected] så hjälper vi er 🙂

Allmänna villkor för våra tjänster

Allakando AB (”Allakando”), organisationsnummer 556831-9817, tillhandahåller läxhjälp och kurser företrädesvis i hemmet eller online. Karaktären på våra tjänster beskrivs närmare på vår hemsida och i broschyrer. Allakando reserverar sig för eventuella tryckfel. 

Nedan beskrivs de villkor under vilka Allakando erbjuder läxhjälp (”Allmänna Villkor”). Om mer specifika villkor skulle gälla, kommer du alltid att informeras om detta i ditt samtal med oss, samt erhålla en bekräftelse skriftligen via e-post. De villkor som du kommer överens om i ditt samtal kan vara mer specifika än de beskrivna nedan och är alltid de som gäller. 

Hör av dig direkt till oss om du skulle sakna en skriftlig bekräftelse. Du har även, om du önskar, rätt att begära ut ditt samtal för att säkerställa att samtliga villkor har gåtts igenom. 

Se även särskilda villkor för lärarledda kurser.

Om första mötet och urvalskostnader

En nyckel till att vår undervisning ger så bra resultat är att vi är väldigt noggranna när vi väljer ut rätt studiecoach till varje elev. Detta är en tjänst som är skräddarsydd för dig, där vi arbetar hårt med att välja ut precis rätt person för dig. I genomsnitt kostar en urvalsprocess oss ca. 1 700 kr. 

När vi påbörjar en urvalsprocess för dig binder du endast upp dig till ett första möte på 45 minuter, vilket kostar 390 kr. Du kan välja att avsluta processen innan träffen med din utvalda studiecoach och betalar då en avbokningsavgift på samma belopp.

Tidsgaranti för att hitta din studiecoach

Vanligtvis tar det runt en vecka att välja ut rätt person. Om vi inte har din studiecoach redo vid det datum vi kommer överens om i vårt samtal, kan du höra av dig till oss och meddela att vi behöver ha en person redo inom tre arbetsdagar. Om vi inte lyckas med det kan du välja att avbryta processen helt kostnadsfritt. 

Betygsgaranti

Vi är så övertygade om att våra metoder och vår undervisning ger resultat, att vi garanterar att du höjer dina betyg. Villkor tillkommer — kontakta oss för mer information!

Utvärdering efter första mötet

När vi valt ut er studiecoach startar er utvärderingsperiod på två veckor. Under dessa veckor kan ni träffa er coach så ofta ni vill och betalar endast för de timmar ni ses.

Ni har även möjlighet att ändra eller säga upp ert avtal utan uppsägningstid. Hör vi inget annat från er aktiveras ert preliminära upplägg efter periodens slut. Vi hör naturligtvis av oss till er redan efter er första lektion för att stämma av att allt känns bra!

Ändra upplägg

Du kan närsomhelst kontakta oss på [email protected] och ändra ditt upplägg, exempelvis ändra din prenumeration till fler eller färre timmars månadsvis påfyllning av din timbank. Ändringen görs efter att bindningstiden för ditt nuvarande upplägg har löpt ut.

Uppsägning

Görs till [email protected]. Uppsägningstiden för prenumerationer varierar beroende på upplägg. Klippkort går ej att avsluta i förtid. Oanvända timmar kan ej återbetalas. Avtalet är inte bundet till en specifik studiecoach.

Upplägg & fakturering

Vid prenumeration – timbank

Vid prenumeration på löpande läxhjälp, fungerar det likt en timbank. Timbanken fylls på varje månad med samma antal timmar som din prenumeration avser. När din studiecoach rapporterar varje lektion dras denna tid från din timbanks saldo. På varje faktura ser du en sammanställning av dina genomförda lektioner samt ditt saldo. Vid halvårs/årsplan görs uppehåll av fakturering i juli. Vid tillsvidareupplägg görs uppehåll för sommarlov och jullov. 

Om du har använt fler timmar än du hade i timbanken faktureras dessa till samma timpris vid nästa faktura. 

Timmar som inte använts vid månadens slut sparas automatiskt till nästa månad. Du kan spara maximalt 6 timmar i din timbank. Överstigande timmar förfaller och kan ej användas. Timmarna kan därutöver användas precis när du vill fram till dess att du avslutar ditt avtal, oanvända timmar kan ej återbetalas.

Vid klippkort

Vid köp av klippkort köper du ett förutbestämt antal timmar på en gång. Delbetalas som standard kostnadsfritt med 5 timmar per månad, men du kan även be om att få betala hela klippkortet på en faktura. Giltighetstiden på ditt klippkort är samma antal månader du delbetalar det på. Du kan använda alla timmarna direkt eller när det passar dig inom kortets giltighetstid. Om du använt fler timmar än vi hunnit fakturera, läggs dessa till på din faktura.

Vid avbokning samma dag

Om du har bokat in en lektion tillsammans med din studiecoach, och sedan ombokar eller avbokar senare än 8 timmar innan lektionen börjar, har studiecoachen rätt att rapportera ett ordinarie lektionstillfälle. Tillfället dras då från ditt saldo.

Ångerrätt

Arbetet med att hitta en studiecoach är en skräddarsydd tjänst, där vi lägger mycket tid på att förstå dig och anpassa urvalet av en studiecoach för just dig. Den tid och de resurser som vi lägger ner är unika för din beställning. 

För att möjliggöra att arbeten likt dessa ändå påbörjas inom två veckor från beställning, gäller enligt Konsumentverket inte lagen om ångerrätt vid distansavtal. Mer information hittar du på deras hemsida. 

Vi står däremot för merparten av kostnaderna för det personliga urvalsarbetet (se ”Om första mötet och urvalskostnader”).

Skadestånd om du ber din studiecoach att undervisa utanför Allakandos regi

Våra fantastiska studiecoacher är det viktigaste vi har. Vi ser väldigt allvarligt på om du skulle fråga din studiecoach om undervisning utanför Allakandos regi. Din studiecoach är både moraliskt och avtalsmässigt skyldig att rapportera detta. 

Vi riktar därefter ett skadeståndskrav motsvarande tolv (12) månaders förväntad undervisning, vilket sedan kan användas för att även betala ut en ekonomisk ersättning till din studiecoach för att hen meddelat oss om frågan.

Försäkring

Om din studiecoach anses vållande till den aktuella skadan och er hemförsäkring eller annan försäkring ej täcker den kan Allakandos ansvarsförsäkring falla ut. Denna bedömning görs av Allakandos försäkringsbolag.

Force majeur

Allakando kan ej hållas ansvarig om avbrott, skada eller dylikt har berott på händelser som stått utanför Allakandos kontroll.

Integritetspolicy

Allakando tar din integritet på största allvar 

Vi på Allakando hanterar dina personuppgifter med största säkerhet, i enlighet med rådande  lagstiftning, vilket från och med den 25 maj 2018 bland annat är EU:s dataskyddsförordning,  GDPR. I denna policy beskriver vi bland annat om hur vi samlar in personuppgifter, syftet med insamlingen av personuppgifterna, vilka rättigheter du har gällande vår hantering av personuppgifterna och hur du kontaktar oss. Policyn är tillämplig för dig som använder våra hemsidor, appar samt andra tjänster och digitala verktyg som hanteras av Allakando. 

Om personuppgifter och vår behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det innebär att ett antal typer av information, exempelvis namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, inskickat material för tävlingar, val och beteenden med mera kan vara personuppgifter.    

Behandling av personuppgifter är allt som sedan görs med personuppgifterna. Det kan vara allt från insamling och organisering av personuppgifterna till läsning, användning, justering och borttagande av information – oavsett om det sker av ett system eller av en fysisk person.

Kategorier av registrerade – Allakando

Kontaktförfrågan 

När du lämnar en kontaktförfrågan till oss samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig i form av ​namn, telefonnummer, e-postadress, behov av tjänsten, studierelaterad information och kontakt-historik.   

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i enlighet med din förfrågan och för att kunna skicka erbjudanden och studietips under den tid som de kan anses vara av fortsatt hjälp/intresse.   

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera din kontaktförfrågan. Detta berättigade intresse utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. Vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att hantera din kontaktförfrågan väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.    

Vi lagrar dina personuppgifter hos oss under den studerandes förväntade studietid. Om information om förväntad studietid saknas sparas uppgifterna i högst 4 terminer (24 månader) efter senaste kontakt. 

Befintliga kunder

När du är kund hos oss samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig i form av​ namn​, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, betalningsinformation, behov av tjänsten, studierelaterad information och kontakt-historik.   

Vi behandlar dina personuppgifter för att ​kunna fullgöra avtalet med dig i syfte att kunna tillhandahålla de tjänster du köpt, för att kunna administrera avtalet och för att kunna skicka erbjudanden och studietips.   

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra och administrera avtalet med dig och utgör den rättsliga grunden för oss att spara dina personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter är också nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att du får relevant information i form av erbjudanden och studietips. Detta berättigade intresse utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. Vi anser att vårt berättigade intresse av att kunna ge dig information om erbjudanden och studietips väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.    

Vi lagrar dina personuppgifter hos oss så länge du använder vår tjänst och därefter högst fram till dess att studietiden avslutas, eller så länge det finns en rättslig skyldighet att behålla informationen. Till exempel finns en rättslig skyldighet att spara allt som ingår i bokföringen i minst i sju år enligt Bokföringslagen. Om information om förväntad studietid saknas sparas uppgifterna i högst 4 terminer (24 månader) efter senaste kontakten. 

Tidigare kunder

Som tidigare kund hos oss har vi samlat in och lagrat personuppgifter om dig i form av namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, betalningsinformation, behov av tjänsten, studierelaterad information och kontakt-historik.   

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna följa upp den studerandes fortsatta studieutveckling under studietiden, för att kunna skicka erbjudanden och studietips som kan vara av fortsatt hjälp/intresse samt för att kunna efterleva de rättsliga krav som ställs på oss enligt relevant lagstiftning.   

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att du får relevant information i form av erbjudanden och studietips. Detta berättigade intresse tillsammans med de rättsliga krav som ställs på oss enligt lag utgör rättslig grund för att spara dina personuppgifter. Vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att ge dig information om erbjudanden och studietips väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.    

Vi lagrar dina personuppgifter hos oss högst fram till dess att studietiden avslutas, eller så länge det finns en rättslig skyldighet att behålla informationen. Till exempel finns en rättslig skyldighet att spara allt som ingår i bokföringen i minst i sju år enligt Bokföringslagen. Om information om förväntad studietid saknas sparas uppgifterna i högst 4 terminer (24 månader) efter senaste kontakten. 

Bokning av lärarledda kurser

När du påbörjar en kursbokning hos oss till oss samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig i form av ​namn, telefonnummer, e-postadress, adress, behov av tjänsten, studierelaterad information och kontakt-historik.   

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i enlighet med din förfrågan och för att kunna skicka erbjudanden och studietips under den tid som de kan anses vara av fortsatt hjälp/intresse. I det fall då du inte har avslutat din bokning, kan vi komma att kontakta dig för att hjälpa dig med eventuella frågor.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera din bokning. Detta berättigade intresse utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. Vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att hantera din kursbokning väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.    

Vi lagrar dina personuppgifter hos oss under den studerandes förväntade studietid. Om information om förväntad studietid saknas sparas uppgifterna i högst 4 terminer (24 månader) efter senaste kontakt. 

Konto jobbportal – Lärare, mentor m.fl.

När du registrerar ett konto på vår jobbportal samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig i form av ​namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, kön, sökt tjänst, information i personligt brev, CV, övriga meriter, utbildningsinformation, tillgänglighet, anteckningar och summeringar från intervjuer.   

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i enlighet med din förfrågan om att bli kontaktad och för att kunna skicka information om de tjänster som kan vara aktuella för dig.   

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera ditt konto på vår jobbportal och att du får information om aktuella tjänster. Detta berättigade intresse och/eller ditt samtycke till detta utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. Vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att kunna ge dig information om aktuella tjänster väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.    

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du har kvar ditt konto hos oss. Dock högst 5 år efter senaste kontoaktiviteten eller 3 månader efter avregistrerat konto. 

Ansökan jobbportal – Kontoret

När du skickar in en ansökan på vår jobbportal samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig i form av ​namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, kön, sökt tjänst, information i personligt brev, CV, övriga meriter, utbildningsinformation, tillgänglighet, anteckningar och summeringar från intervjuer.   

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i enlighet med din förfrågan om att bli kontaktad och för att kunna skicka information om de tjänster som kan vara aktuella för dig.   

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att kunna kontakta dig i enlighet med din förfrågan och för att kunna skicka information om aktuella tjänster. Detta berättigade intresse utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. Vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig och ge dig information om aktuella tjänster väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.   

Vi lagrar dina personuppgifter i 2 år efter senaste kontakt eller tills dess att den aktuella tjänsten har tillsatts. 

Nuvarande anställda – Lärare, mentor m.fl. 

När du är anställd hos oss samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig i form av ​namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, kön, sökt tjänst, information i personligt brev, CV, övriga meriter, utbildningsinformation, tillgänglighet, anteckningar och summeringar från intervjuer, lönehistorik och konto-information.   

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig i rollen som arbetsgivare, för att kunna administrera avtalet och för att kunna skicka dig relevant information kopplad till din tjänst.   

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att dels fullgöra och administrera avtalet, men även för att tillgodose vårt och ditt intresse av att du får relevant information kopplad till din tjänst. Denna avtalsgrund utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter.   

Vi lagrar dina personuppgifter hos oss så länge du är anställd hos oss och därefter 2 år efter avslutad tjänst eller tills rättslig skyldighet att behålla uppgifterna inte längre åligger oss. 

Tidigare anställda – Lärare, mentor m.fl. 

Som tidigare anställd hos oss har vi samlat in och lagrat personuppgifter om dig i form av namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, kön, sökt tjänst, information i personligt brev, CV, övriga meriter, utbildningsinformation, tillgänglighet, anteckningar och summeringar från intervjuer, lönehistorik och konto-information.   

Vi behandlar dina personuppgifter för att efter avtalet kunna kontakta den tidigare anställda med information men även för att kunna efterleva de rättsliga krav som ställs på oss enligt relevant lagstiftning.   

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att efter avtalet kunna kontakta dig. Detta berättigade intresse tillsammans med de rättsliga krav som ställs på oss enligt lag utgör rättslig grund för att spara dina personuppgifter. Vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.    

Vi lagrar dina personuppgifter hos oss i 2 år efter avslutad tjänst eller så länge det finns en rättslig skyldighet att behålla informationen. Till exempel finns en rättslig skyldighet att spara allt som ingår i bokföringen i minst i sju år enligt Bokföringslagen där bland annat inbetalning av skatt och sociala avgifter för arbetstagaren ingår. 

Allakandos högskoleprovskurs

Gratis kurskonto

När du registrerar ett konto hos oss samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig i form av namn, telefonnummer, e-postadress.   

Vi behandlar dina personuppgifter ​för att kunna tillhandahålla samt administrera ditt kostnadsfria kursmedlemskap med tillgång till valda delar av kursen, gratis studietips och erbjudanden under den tid som de kan anses vara av fortsatt hjälp/intresse. 

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna tillhandahålla och administrera ditt kursmedlemskap samt att tillgodose vårt och ditt intresse av att du får relevant information i form av gratis studietips och erbjudanden. Detta berättigade intresse samt ditt samtycke till kursmedlemskapet utgör rättslig grund för att spara dina personuppgifter. Vi har bedömt att vårt intresse av att kunna ge dig information om studietips och erbjudanden väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.   

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du har kvar ditt kostnadsfria kurskonto hos oss. Dock högst 3 år efter din senaste kursaktivitet eller 3 månader efter avregistrerat konto. 

Betalt kurskonto

När du registrerar ett konto hos oss samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig i form av namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och betalningsinformation.

Vi behandlar dina personuppgifter ​för att kunna tillhandahålla samt administrera ditt kursmedlemskap med tillgång till kursen, gratis studietips och erbjudanden under den tid som de kan anses vara av fortsatt hjälp/intresse.   

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna tillhandahålla och administrera ditt kursmedlemskap, för att kunna fullgöra och administrera avtalet men även för att tillgodose vårt och ditt intresse av att du får relevant information i form av gratis studietips och erbjudanden. Denna avtalsgrund samt det berättigade intresset utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. Vi har bedömt att vårt intresse av att kunna ge dig information om studietips och erbjudanden väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.   

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du har kvar din betalda eller kostnadsfria version av ditt kurskonto hos oss. Om din betalda version löper ut sparas dock uppgifterna i högst 3 år efter din senaste kursaktivitet. 

Allakandos kurser inför nationella provet i matematik 

Gratis kurskonto

När du registrerar ett konto hos oss samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig i form av namn, telefonnummer, e-postadress.   

Vi behandlar dina personuppgifter ​för att kunna tillhandahålla samt administrera ditt kostnadsfria kursmedlemskap med tillgång till valda delar av kursen, gratis studietips och erbjudanden under den tid som de kan anses vara av fortsatt hjälp/intresse.   

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna tillhandahålla och administrera ditt kursmedlemskap samt att tillgodose vårt och ditt intresse av att du får relevant information i form av gratis studietips och erbjudanden. Detta berättigade intresse samt ditt samtycke till kursmedlemskapet utgör rättslig grund för att spara dina personuppgifter. Vi har bedömt att vårt intresse av att kunna ge dig information om studietips och erbjudanden väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.   

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du har kvar ditt kostnadsfria kurskonto hos oss. Dock högst 3 år efter din senaste kursaktivitet eller 3 månader efter avregistrerat konto. 

Betalt kurskonto

När du registrerar ett konto hos oss samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig i form av namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och betalningsinformation.   

Vi behandlar dina personuppgifter ​för att kunna tillhandahålla samt administrera ditt  kursmedlemskap med tillgång till kursen, gratis studietips och erbjudanden under den tid som de kan anses vara av fortsatt hjälp/intresse.   

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna tillhandahålla och administrera ditt kursmedlemskap, för att kunna fullgöra och administrera avtalet men även för att tillgodose vårt och ditt intresse av att du får relevant information i form av gratis studietips och erbjudanden. Denna avtalsgrund samt det berättigade intresset utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. Vi har bedömt att vårt intresse av att kunna ge dig information om studietips och erbjudanden väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet.   

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du har kvar din betalda eller kostnadsfria version av ditt kurskonto hos oss. Om din betalda version löper ut sparas dock uppgifterna i högst 3 år efter din senaste kursaktivitet. 

Övriga syften för behandling av personuppgifte

Den data vi samlar in i samband med att du interagerar med våra digitala kanaler och tjänster behandlas av Allakando och våra partners främst för följande syften, utöver eventuella syften som redogörs för ovan:   

  • För statistik, analyser och marknadsundersökningar
  • För systemadministration
  • För att kunna testa, utveckla, leverera och förbättra våra sidor, produkter, tjänster, erbjudanden med mera
  • För att kunna skapa och rikta mer relevant kommunikation, erbjudanden & tjänster,  bland annat utifrån segmentering och kundprofilering
  • För att kunna administrera tävlingar och arrangemang

Uppgifter som behandlas är exempelvis namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Allakandos tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan Allakando komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Allakandos digitala kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs här sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Allakando via andra av Allakandos plattformar, i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned material från Allakandos webbsidor eller anmäler dig till evenemang som Allakando anordnar.   

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att kunna utveckla våra tjänster. Detta berättigade intresse utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. Vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att av att kunna utveckla våra tjänster väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet. Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Allakandos rättsliga skyldigheter, dock ej längre än vad som i förekommande fall anges för behandling av uppgifter ovan.  

Vilken typ av direktmarknadsföring vi gör och hur du avstår från den 

Vi använder oss av direktmarknadsföring till dig som främst sker via e-post, sms, direktpost eller riktad annonsering. Vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring baserat på vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda dig nya tjänster. Vi anser att vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda dig nya tjänster väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet. Du kan dock enkelt avstå från direktmarknadsföring via e-post eller sms genom att klicka på en länk eller besvara de meddelanden vi skickar ut. I övrigt är det bara att kontakta oss på ​[email protected]​ för att sluta erhålla direktmarknadsföring. 

Minderåriga och våra tjänster

Genom att tillhandahålla personuppgifter till Allakando, samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter. Du försäkrar också om att du är 18 år eller äldre, alternativt att du har  målsmans eller vårdnadshavares samtycke gällande att vi behandlar dina personuppgifter. Notera att du kan återkalla ditt samtycke när du vill genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter för detta finner du längre ned. 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra företag och organisationer som behandlar personuppgifter för vår räkning. Detta sker för att vi skall kunna bedriva och utveckla vår verksamhet, exempelvis genom undersökningar, tester och analys eller leverans av tjänster. Dessa leverantörer kallas för personuppgiftsbiträden. När personuppgifter delas med våra personuppgiftsbiträden sker det endast för de ändamål som vi har angivit och överföringen av personuppgifter sker alltid med största säkerhet. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier för säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi ingår även skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt de begränsningar och krav som gäller vid internationell överföring av personuppgifter. Allakando samarbetar enbart med personuppgiftsbiträden som hanterar data inom EU/ESS eller med företag som finns lokaliserade i ett land utanför EU/EES som genom beslut från EU-kommissionen har ansetts säkerställa en så kallad adekvat skyddsnivå.    

Delning kan även ske för att följa regler och lagstadgade krav genom exempelvis kontroll av medarbetare mot belastningsregistret. 

Hur dina personuppgifter skyddas 

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. 

Dina rättigheter och val

Du har ett flertal rättigheter gällande vår behandling av dina personuppgifter och du kan påverka din information och hur den lagras. Du har rätt att begära ett registerutdrag av alla personuppgifter vi har om dig, rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter och rätt att begära att vi ska radera dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att vi begränsar dina personuppgifter och du har rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling vi gör. Du har också rätt att begära ut dina personuppgifter för att kunna ta med dem till en annan aktör (s k. dataportabilitet). Om du vill utöva någon av dina rättigheter kontaktar du oss genom mail till ​[email protected]​.   

Vi välkomnar även dina tankar och åsikter kring hur dina personuppgifter behandlas och hur dina rättigheter respekteras. Kontakta oss gärna om du skulle ha några frågor eller synpunkter genom att maila oss på ​[email protected]​. Skulle du vilja klaga på hur vi behandlar dina uppgifter kan du kontakta datainspektionen som är tillsynsmyndighet med synpunkter per mail till e-postadressen ​[email protected]​ eller per samtal till nummer 08-657 61 00. 

Så hanterar vi Cookies

En cookie är en bit information som en hemsida sparar på en besökares dator och som i vissa fall kan anses vara en personuppgift. Vi använder cookies på våra hemsidor för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande och vi använder cookies för att administrera och anpassa dina besök i våra onlinetjänster samt erbjuda tillgång till särskilt utvalda delar i våra tjänster. Vi använder även cookies på vi ska kunna föra statistik över hur webben används, samt för att kunna rikta marknadsföring och erbjudanden till dig.

Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies. För det fall du väljer att inte acceptera cookies, vänligen notera att vissa funktioner i våra onlinetjänster inte längre kommer att fungera såsom avsett.  

Länkar till andra hemsidor 

Denna policy gäller enbart för de personuppgifter som Allakando behandlar inom ramen för våra digitala kanaler. Ibland innehåller våra sidor länkar till andra hemsidor eller material från tredje part. Dessa länkar finns endast i informationssyfte och då Allakando saknar kontroll över innehållet på dessa hemsidor, kan vi inte ansvara för dess innehåll. Om du följer en länk till en annan webbplats, uppmanar vi dig att granska avtalet för behandling av personuppgifter och cookies på den gällande hemsidan. 

Våra kontaktuppgifter

Allakando AB 

Allakando.se  Bangatan 1

222 21 Lund, Sverige 

[email protected] 

Ändringar i policyn

Allakando kan komma att ändra denna policy med anledning av bland annat ändringar i gällande dataskyddslagstiftning. Den senaste versionen kommer alltid att vara tillgänglig på vår hemsida.    

Cookie policy

Till startsidan.

Allakando använder information om ditt webbplatsbesök för att ge dig relevant och intressant innehåll direkt. Vi analyserar vilka delar av vår webbsida du besöker för att dra slutsatser om vad du vill se mer av. Denna information används för att anpassa marknadsföringen till dina intressen. Du kan därför märka att du ser annonser från oss på andra webbsidor och applikationer.

Vi samarbetar även med andra företag för att underlätta vår marknadsföring, inklusive retargeting, vilket fungerar som våra digitala skyltfönster. Det innebär att dessa företag kan placera cookies (se ovan) för att kunna ge dig inspiration och relevant innehåll även i andra kanaler. Baserat på ditt beteende på vår webbsida ser du helt enkelt annonsering som är riktad specifikt till dig och där vi har köpt annonseringsutrymme.

Allakando använder sig av marknadsföring genom flera digitala skyltfönster. Nedan finner du information kring hur några av dessa arbetar med annonsering och cookies:

Navigera: Till startsidan för läxhjälp eller till startsidan för högskoleprovet