Bokningsvillkor kurser

Nedan hittar du bokningsvillkor för:

Bokningsvillkor för lärarledda kurser

Bokning, ombokning och avbokning

Fri avbokning inom 14 dagar, t.o.m. 30 dagar innan kursstart

Kursen kan avbokas utan bindning eller kostnad 14 dagar från tiden och dagen som formuläret skickats in. Avbokning måste ske skriftligen genom att maila [email protected].

Fri avbokning inom 14 dagar gäller bara t.o.m. 30 dagar innan kursstart. Vid den tidpunkten är kursen och upplägget skräddarsytt efter de individuella deltagarna.

Sker avbokning när det är mindre än 30 dagar kvar, kan avbokning eller ändringar ändå göras t.o.m. 14 dagar innan kursstart mot en avgift på 500 kr per elev. Därefter debiteras full kursavgift.

Vi gör alltid vårt bästa för att ge er den tid och vecka som önskas i samband med att formuläret fylls i. Om den inte finns tillgänglig, kontaktar vi er för att hitta en lösning som fungerar.

I det fall då vi inte kan erbjuda plats på de tider eller dagar som önskats i bokningen, erbjuder vi en alternativ undervisningsform eller avbokar utan kostnad. Detta gäller enbart för önskemål som inkommer vid bokningstillfället, vid senare ändringar kan kostnader tillkomma.

En plats har först erhållits när en bekräftelse har skickats till din e-post. Du som bokar är ansvarig för att ha uppsikt över samtliga inkorgar för din angivna e-post.

Priser och betalning

Priset som anges är inklusive moms. Betalning sker genom fakturering om inget annat anges.

Force majeur

Allakando kan ej hållas ansvarig om avbrott, skada eller dylikt har berott på händelser som stått utanför Allakandos kontroll.

Bokningsvillkor Summer Camp

Vad ingår i avgiften?

Övernattningsläger

 • Boende måndag – fredag
 • 5 Måltider per dag
 • 17 timmar effektiv undervisning
 • Undervisningsmaterial och läromedel
 • Allakandopersonal tillgängligt dygnet runt
 • Aktiviteter och utflykter enligt särskild beskrivning

Dagläger

 •  2 Måltider per dag (lunch och mellanmål)
 • 17 timmar effektiv undervisning
 • Undervisningsmaterial och läromedel
 • Allakandopersonal tillgängligt under hela vistelsetiden
 • Aktiviteter och utflykter enligt särskild beskrivning

Vad ingår inte i kursavgiften?

Dessa exempel är inte uttömmande, men vi listar dem för tydlighetens skull:

 • Avbeställningsskydd
 • Sjukförsäkring
 • Transport till destinationen
 • Måltider under anslutningsresa och hemresa samt eventuella övernattningar i samband med anslutningsresa och hemresa
 • Dator (medtas hemifrån)
 • Eventuella kostnader för nödvändiga läkarundersökningar, hälsointyg eller vaccinationer
 • Frivilliga tillval och fickpengar
 • Eventuella övriga kostnader som inte uttryckligen ingår i kursavgiften

Betalningsalternativ

Priset som anges är inklusive moms. Betalning sker genom fakturering om inget annat anges. Allakando tar inte emot kontant betalning.

Betalningsplan

Senast 24 dagar efter anmälan ska fakturan för anmälningsavgift (vilken motsvarar ⅓ av kostnaden för lägret) och eventuellt avbokningsskydd vara betald. Därefter finns möjlighet att antingen betala hela beloppet på en faktura eller dela upp betalning på ytterligare 2 fakturor som då skickas månadsvis. Allakando förbehåller sig rätten att ta debitera lagstadgade avgifter såsom påminnelseavgift, inkassoavgift samt dröjsmålsränta i de fall då fakturan betalas efter förfallodatum.

Avbeställningsskydd

Allakando erbjuder ett frivilligt avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet ska tecknas vid anmälan till kursen och betalas i samband med bokning. Med avbeställningsskydd kan deltagaren oavsett anledning avboka lägret upp till 30 dagar innan start och få tillbaka hela beloppet exklusive avbeställningsskyddet

Lektionstid och närvaro

17 timmars lektionstid ingår i sommarlägret. Allakando äger rätten att fördela dessa på lämpligt sätt under veckan. För att få ut sitt kursdiplom måste deltagaren ha en lektionsnärvaro på minst 80%.

Ändringar gjorda av Allakando före kursstart 

Allakando förbehåller sig rätten att göra ändringar i sommarlägret gällande destination, kurstyp, startdatum och boendeform upp till 15 dagar före kursstart. Om Allakando behöver göra omfattande ändringar i ett läger, kommer deltagaren att informeras om ändringarna. Från det att deltagaren meddelats kan deltagaren inom 5 dagar: 

 1. Acceptera ändringarna i det bokade lägret genom att bekräfta skriftligen till Allakando 
 2. Acceptera en alternativ kurs från Allakando av motsvarande standard och pris, om Allakando kan erbjuda en sådan, eller 
 3. Avboka kursen utan avbokningsavgifter (förutom ej återbetalningsbara kostnader såsom avbeställningsskydd, eller övriga utgifter specificerade i punkt nummer 2). 

Om deltagaren inom denna tid inte meddelar Allakando sitt beslut att acceptera ändringarna, acceptera en ersättningskurs eller avboka kursen, anses deltagaren ha accepterat ändringarna

Ändringar före och efter kursstart 

Om deltagaren gör en ändring i sin bokning, t ex ändrar startdatum, kurstyp eller boende, debiteras en ändringsavgift på 995 kr som deltagaren betalar i samband med ändringen.

Avbokning före kursstart 

Kursen kan avbokas utan bindning eller kostnad 14 dagar från tiden och dagen som formuläret skickats in. Avbokning måste ske skriftligen genom att maila [email protected].

Deltagaren kan därefter avboka sin kurs när som helst före kursstart, mot avgift enligt nedan. Avbokning ska göras skriftligt till Allakando genom [email protected]. Vid avbokning fram till 60 dagar före kursstart behåller Allakando 50% av kursavgiften.

Vid avbokning senare än 60 dagar före kursstart behåller Allakando hela kursavgiften. Samma regler gäller om deltagaren inte infinner sig vid kursens start utan att ha meddelat Allakando detta. 

Avbrott efter kursstart

Om deltagaren avbryter efter att sommarlägret har påbörjats behåller Allakando hela kursavgiften samt alla andra kostnader. Vid plötslig sjukdom eller olycka som gör att lägret inte kan genomföras så bör deltagarens eget försäkringsbolag kontaktas för eventuell ersättning.

Reklamationer 

Eventuella klagomål ska framföras till Allakandos personal på plats, så att felet kan rättas till. För missnöje som inte framförs till Allakandos personal under kursens gång, kan Allakando ej ansvara för att felet inte rättas till.

Om missnöjet kvarstår trots att Allakandos personal har underrättats, ska deltagaren utan dröjsmål skriftligen kontakta Allakandos huvudkontor i Sverige. Om rättelse inte erhålls på plats kan skriftlig reklamation framföras till Allakando inom 30 dagar efter avslutad kurs.

Studentuppförande och säkerhet 

Deltagaren åtar sig att ta del av och följa de säkerhets- och uppföranderegler som finns tillgängliga. Olämpligt beteende accepteras inte. Olämpligt beteende inkluderar exempelvis illegal aktivitet eller agerande som uppenbart stör studiemiljön eller boendemiljön eller skadar Allakandos eller partners egendom eller andra studenters egendom. Deltagare som bryter mot dessa regler kommer att bli avstängda från kursen och ingen återbetalning sker.

Medicinering och andra behov 

Det är vårdnadshavarens ansvar att informera Allakando om eventuell medicinering eller andra hälsotillstånd hos deltagaren, inklusive allergier.

Personuppgifter

Deltagarens personuppgifter, såsom personuppgifter som angivits i ansökningsformuläret, kommer att behandlas av Allakando i syfte att genomföra bokningen, tillhandahålla efterfrågade tjänster och service, kundservice eller andra komponenter som behövs för att fullgöra avtalet mellan studenten och Allakando.

Deltagaren har rätt att när som helst dra tillbaka sitt samtycke eller invända mot Allakandos användning av personuppgifter för direkt marknadsföring genom att kontakta Allakando på angiven adress. Allakando kommer endast att behålla personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna har samlats in eller i enlighet med de tidsgränser som anges i lag eller god sed i Sverige, såvida inte ytterligare lagring är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. 

Fotografi, filmat material och text

Deltagaren (och vårdnadshavare) accepterar att Allakando, i syfte att marknadsföra Allakandos program och tjänster, fritt kan använda text, ljud-, foto- och filmmaterial: 

 • Som skapas under kursen och avbildar studenten 
 • Som deltagaren skapar som del av kursen och laddar upp till Allakandos hemsida eller appar, eller 
 • Som deltagaren laddar upp på tredjepartsplattformar såsom Instagram eller Twitter, under hashtags som skapats eller marknadsförs av Allakando

Ansvar och force majeure

Allakando kan ej hållas ansvarig om avbrott, skada eller dylikt har berott på händelser som stått utanför Allakandos kontroll.

Tryckfel och felskrivningar

Allakando reserverar sig för eventuella tryckfel på webbsidan och i tryckt material.

Folkhälsomyndighetens avrådan

I det fall Folkhälsomyndigheten 2 veckor innan lägerstart avråder från att genomföra sommarläger kommer lägret att ställas in och alla avgifter återbetalas till deltagaren.

Se även våra allmänna villkor