Av Sara Wångmar

Publicerad 2023-01-26

Så skriver du en riktigt bra resonerande text – även om du aldrig gjort det förut!

En resonerande text handlar om att presentera och diskutera olika åsikter och fakta kring ett specifikt ämne eller fråga. Genom att använda sig av argumentation och jämförelser, försöker man att se saken från olika perspektiv för att sedan kunna besvara en frågeställning.

Bli en bättre skribent och få högre betyg i svenska – läs mer här!

Konsten att resonera hänger på att du hittar rätt tekniker.

Använd olika tekniker

För att skapa en bra resonerande text är det viktigt att använda sig av olika tekniker för att stärka dina resonemang – exempelvis motargument och jämförelser. Detta innebär att du har med objektiv fakta och argument som stöder två olika ståndpunkter, samt att du bemöter eventuella motargument. 

Det är viktigt att komma ihåg att resonemang och argument inte är samma sak. När du resonerar ska du objektivt ta upp för- och nackdelar och sedan komma fram till en slutsats. I ett argument däremot tar du mestadels bara upp fördelar med den sidan av diskussionen som du håller med om.

Välj rätt ämne att resonera om 

Det är viktigt att välja ett ämne som är intressant och relevant för att skriva en engagerande och trovärdig text. Se till att ditt ämne är tillräckligt nyanserat för att du ska kunna se båda sidorna av argumentet. 

Det kan vara bra att välja ett ämne som du har en stark åsikt om – men det är lika viktigt att vara öppen för andra perspektiv och motargument.

Var kritisk till källorna du använder i din resonerande text.

Gör research och var källkritisk

För att skriva en trovärdig resonerande text är det viktigt att man gör research och samlar information och fakta från källor som är relevanta och trovärdiga. Detta ger texten mer tyngd och gör det möjligt att presentera fakta som stöder ens resonemang.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Ha en tydlig struktur

En tydlig struktur är viktig för att göra det lätt för läsaren att följa resonemangen och förstå vad texten handlar om. Textens struktur är det som ger texten en röd tråd, det vill säga att texten är sammanhängande. 

För att ha en bra struktur börjar du med en kortfattad rubrik och en introduktion som presenterar ämnet och frågeställningen. I självaste brödtexten använder du argumentation och fakta för att belysa ämnet. Avsluta med en slutsats som sammanfattar texten och ger ett svar på din frågeställning. För fler tips kan du läsa vidare här!

Se till att du håller en röd tråd!

Var logisk och konsekvent

Det är viktigt att vara logisk och konsekvent i sin argumentation när man skriver en resonerande text. Det gör det lättare för läsaren att följa resonemangen och förstå vad texten handlar om. Var också noga med att ta hänsyn till möjliga motargument och förklara dina tankar på ett tydligt och begripligt sätt. 

Kom ihåg att texten ska vara objektiv, så att du inte utesluter något som är viktigt för ämnet!

Få hjälp av en privatlärare för att boosta ditt skrivande!

Boosta ditt skrivande med en studiecoach

En privatlärare är en ovärderlig resurs för dig som vill förbättra dina skrivfärdigheter och få bättre betyg. Med en privatlärare får lära dig smarta skrivtekniker och strategier som är anpassade till dina unika behov. En privatlärare kan också hjälpa dig att utveckla din kreativitet och förbättra ditt självförtroende – vilket gör skrivandet både enklare och roligare! 

Läs mer om hur du når toppresultat med ditt skrivande!