PISA-undersökning 2022
Sara Wångmar

Publicerad 2023-12-06

Sverige rasar i PISA-undersökningen – lägsta resultatet i matte på tio år

Sedan det uppmärksammade och oroväckande resultatet 2012 har svenska elevers prestationer inom matematik och läsförståelse uppvisat en stadig förbättring. Tyvärr signalerar de senaste resultaten från PISA-undersökningen 2022 en bekymrande trendvändning. Sverige redovisar nu det lägsta resultatet i matematik på ett decennium. 

Få en personlig studiecoach som kan hjälpa till med matten!

Svenska elever tappar stort i senaste PISA-undersökningen

Pisa 2023 matte
Resultat i matematik sedan 2003 för de nordiska länderna samt OECD-genomsnittet. (Skolverket, 2023)

Stort tapp i matematikkunskaper

I årets undersökning rapporterade Sverige ett resultat på 482 poäng i matematik. Det innebär en sänkning med hela 21 poäng från 2018 års undersökning. 482 poäng överstiger fortfarande genomsnittet av de deltagande länderna som ligger på 472 poäng. Resultatet är tydligt oroväckande och indikerar en nedåtgående trend i matematikkunskaper bland svenska elever.

Pisa 2023 läsförståelse
Resultat i läsförståelse bland de nordiska länderna samt OECD-genomsnittet. (Skolverket, 2023)

Svenska elever presterar sämre i läsförståelse

Även inom läsförståelse ser vi ett stort tapp i poäng bland svenska elever. Resultatet för Sverige sjunker från 506 poäng i 2018 års undersökning till 487 poäng i den senaste rapporten, vilket motsvarar en minskning med 19 poäng.

Pisa 2023 naturvetenskap
Resultat i naturvetenskap bland de nordiska länderna samt OECD-genomsnittet. (Skolverket, 2023)

Resultatet i naturvetenskap behåller samma nivå

I naturvetenskap uppnår Sverige ett resultat på 494 poäng vilket är samma nivå som under 2018. Det innebär att Sverige befinner sig på liknande nivåer som Danmark, medan Norge och Island presterar sämre. Bäst bland länderna i Norden är Finland på 511 poäng.

Tillbaka till resultatet 2012

I stort är de svenska resultaten tillbaka på de chockerande låga nivåerna från 2012. Resultaten från 2012 väckte stor uppmärksamhet som de sämsta resultaten Sverige sett sedan PISA-undersökningens början. Att eleverna verkar vara tillbaka på samma nivå väcker stor oro över det svenska skolsystemet.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Allt fler elever kommer för sent till lektionerna

Svenska elever har en högre närvaro än undersökningens genomsnitt men när det kommer till att passa tider hamnar Sverige i botten. Nästan var fjärde 15-åring i Sverige har kommit för sent till sin lektion minst tre gånger de senaste två veckorna och mer är hälften har kommit för sent minst en gång. Det är endast fyra länder som rankar sämre, nämligen Grekland, Chile, Israel och Polen.

Fler länder ser en nedåtgående trend

Det är inte enbart Sverige som upplever en oroväckande nedgång; liknande mönster syns i många andra deltagande länder. Genomsnittsresultatet för OECD-länderna i matematik har sjunkit med 15 poäng sedan den senaste undersökningen. Detta blir än mer påtagligt när vi jämför med den tidigare största förändringen på 4 poäng fram till 2022. 

Pandemins påverkan på resultatet

Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, understryker att pandemin och distansundervisningen framstår som de mest rimliga förklaringarna till de försämrade resultaten. Han menar dock att det återstår att se resultatet av nästa PISA-undersökning för att avgöra om elevernas kunskaper återhämtar sig eller om den positiva trenden har vänt och resultaten fortsätter att sjunka. 

Vad är PISA-undersökningen?

PISA står för ”Programme for International Student Assessment” och är en omfattande internationell studie som genomförs av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Syftet med PISA är att mäta och jämföra elevprestationer i olika områden och bedöma hur väl utbildningssystemen förbereder eleverna för det moderna samhället.

PISA-undersökningen genomförs vart tredje år och fokuserar på tre huvudområden: matematik, läsförståelse och naturvetenskap. 2022 var det 81 länder som deltog i undersökningen och det är främst 15-åringar som prövas.

PISA-undersökning 2022
En personlig studiecoach kan erbjuda skräddarsydd undervisning – oavsett nivå och kurs!

Nå toppresultat med en personlig Allakando-coach

Även om PISA-resultaten antyder en nedgång i svenska elevers prestationer, är vi på Allakando övertygade om att varje utmaning är en möjlighet till förbättring. Vi har som mål att vara världsbäst inom både elevers akademiska och personliga utveckling. Utöver högre betyg arbetar vi även med att förbättra studieteknik, motivation och självförtroende. Tack vare våra noggrant utvalda studiecoacher, utrustade med vår unika Allakando-pedagogik, har vi hjälpt över 120 000 elever att nå sina studiemål!

Läs mer om våra fantastiska studiecoacher här

Källor:

Skolverket. PISA 2022: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Tillgänglig: https://www.skolverket.se/getFile?file=12177