Vad ingår i matematik 2a?

I Matematik 2A ingår följande centrala delar: statistik, logik, geometri, aritmetik, algebra, funktioner, problemlösning, verktyg och tillämpningar. Kursen fokuserar även på matematik inom karaktärsämnen och yrkesliv, det vill säga hjälpmedel och fördjupning som är relevant för ditt framtida arbetsliv. Matematik 2A är 100 poäng och bygger på samtliga kurser inom Matematik 1(A-C).

Vad ingår i matematik 2a?
Fredrik Fridlund, VD & Grundare
Har själv undervisat över 3 000elever sedan 2007