Trubbig vinkel och spetsig vinkel

Det finns tre viktiga typer av vinklar. Dels finns den räta vinkeln, vilket är en vinkel på exakt 90 grader. Det finns också spetsig vinkel, som en vinkel som är mindre än 90 grader. Och så finns det trubbig vinkel som är en vinkel som är större än 90 grader men mindre än 180 grader.

Tre olika typer av vinklar:

Att kunna skilja på dessa vinklar är väldigt användbart, då de ofta förekommer i geometri.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Räkneexempel och förklaringar
för trubbig vinkel:

Exempel 1: Säg om följande vinklar är räta, trubbiga eller spetsiga!

a) 60 grader

Svar: Spetsig

Förklaring: För att se vilken kategori denna vinkel faller i så vill vi kolla om den är mindre eller större än 90 grader. I det här fallet har vi 60 grader vilket är mindre än 90 grader. Detta betyder att 60 grader är en spetsig vinkel!


Exempel 2: 150 grader

Svar: Trubbig

Förklaring: Vi vill igen hitta vilken sorts vinkel 150 grader är, och vi ska därför jämföra med 90 grader. Vi finner att 150 grader är större än 90 grader, och därför utgör 150 grader en trubbig vinkel.


Exempel 3: Är följande vinkel spetsig, trubbig eller rät?

Svar: Trubbig

Förklaring: För att se vilken sorts vinkel detta är så vill vi jämföra med en rät vinkel, dvs 90 grader. Om man ska jämföra med en rät vinkel, så måste man först komma ihåg hur en rät vinkel ser ut! Det är lätt att visualisera en rät vinkel om man vi ritar det ena vinkelbenet vågrätt. Då kommer det andra vinkelbenet vara helt lodrätt.

Om vi nu ritar en rät vinkel på samma ställe som vinkeln vi vill ta reda på så ser vi att vinkeln vi vill ta reda på är större än den räta vinkeln. Vi kan därför säga att vinkeln är trubbig.


Exempel 4: Är följande vinkel spetsig, trubbig eller rät?

Förklaring: Vi vill använda samma trick som i det förra exemplet, men det är lite svårare att se hur en rät vinkel skulle se ut när inget av vinkelbenen är vågrätt. Det vi kan göra då är att rotera hela vinkeln så att vi har ett vågrätt vinkelben. (om vinkeln är ritat på ett papper så kan man till exempel vrida på pappret för att uppnå detta). Man får inte vrida enbart det ena vinkelbenet eftersom man då ändrar vinkeln.

Nu kan vi rita in en rät vinkel.

Och då ser vi att vinkeln vi söker är mindre än en rät vinkel. Alltså är det en spetsig vinkel.

Övningsuppgifter

Frågor med svarsalternativ:

Rätt svar markeras i grönt

Fråga 1: Vilken sorts vinkel är 100°?

Svarsalternativ 1.1: Spetsig
Svarsalternativ 1.2: Rät
Svarsalternativ 1.3: Trubbig

Fråga 2: Vilken sorts vinkel är 90°?

Svarsalternativ 2.1: Spetsig
Svarsalternativ 2.2: Rät
Svarsalternativ 2.3: Trubbig

Fråga 3: Vad för sorts vinkel är vinkeln i figuren?

Svarsalternativ 3.1: Spetsig
Svarsalternativ 3.2: Rät
Svarsalternativ 3.3: Trubbig

Så hjälper Allakando dig till toppresultat i skolan

Plugga högskoleprov

Läxhjälp i alla ämnen

Slipp stressen och höj betygen med en personlig studiecoach! Allakando har över 15 års erfarenhet och hjälper varje år 26 000+ elever.

Plugga till högskoleprovet

Effektiva kurser som höjer betygen

Lär dig hela nästa års matte på bara fem halvdagar, kom förbered till nationella proven och mycket mer!

Plugga högskoleprovet

Allt du behöver inför högskoleprovet

Plugga på tusentals uppgifter med förklaringar, videofilmer och guider i vår webbkurs. Gå en intensivkurs eller få en personlig HP-coach!