Större än tecken – Olikheter

Olikhetstecken får man först lära sig i lågstadiet, där man får veta att < betyder “mindre än” och > betyder “större än”. Nu ska vi kolla på hur man kan använda olikhetstecken med variabeluttryck! Det vore till exempel något i stil med x > 7, som säger att variabeln x är större än 7. Sådana typer av uttryck är väldigt användbara närsomhelst när man vill sätta begränsningar på ett värde – om man till exempel vill att en inomhustemperatur ska vara mellan 20°C och 23°C så kan man skriva 20°C < 23°C.

Oftast vill man ha variabeln ensamt på ena sidan av en olikhet. Om man inte har det så måste man lösa olikheten. Detta är väldigt likt ekvationslösning, förutom att när man delar eller multiplicerar båda sidor med något negativt så vänder sig olikheten: < blir till > och > blir till <.

Räkneexempel och förklaringar för olikhetstecken

Exempel 1: Lös olikheten x + 3 > 6

Svar: x > 3

Förklaring: Vi kan lösa den här väldigt likt hur vi skulle lösa en ekvation. Vi vill ha x ensamt, så vi tar bort 3 från båda sidor av olikheten för att uppnå det:

x + 3 - 3 > 6 -3

Vänstersidan förenklas till x + 3 - 3 = x

och högersidan förenklas till 6-3 = 3

Då svaret blir x > 3.

Låt oss ta en titt på hur detta kan tolkas. Uppgiften kan läsas som “för vilka x gäller det att x+3 är större än 6?” och nu har vi kommit fram till att svaret på den frågan är “alla x som är större än 3”. Vi kan även visualisera lösningen genom att markera alla tal som är större än 3 på tallinjen:

Test: Vilket betyg får ditt barn i matte?

Gör vårt snabba mattetest och få en prognos!

Exempel 2: Lös olikheten -2x + 3 < 7

Svar: x>-2var: x>-2r: x>-2.

Förklaring: Denna får vi vara lite försiktiga med! Vi kan börja som vanligt, med att ta bort 3 på båda sidor:

-2x + 3 - 3 < 7-3 

Vilket förenklas till -2x < 4.

Nu får man se upp! Nästa steg i lösningen är att dela båda sidor på -2. Det som är speciellt med olikheter är att när man gångrar eller delar med att negativt tal, så vänds olikhetsteckenet åt andra håller. Dvs, < blir till > och > blir till <. Vi får då \frac{-2x}{-2} > \frac{4}{-2}.

Där < tecknet har bytts ut mot ett >-tecken. Vi förenklar och får att x > -2. Låt oss även visualisera denna  lösning på tallinjen:


Exempel 3: Lös olikheten 3 < x + 2 < 10 - x

Denna ser kanske lite mer komplicerad ut, men det man måste inse är att olikheter

3 < x + 2 < 10 - x

är egentligen två olikheter – det första olikhetstecknet säger att

3 < x + 2

och det andra olikhetstecknet säger att

x + 2 < 10 - x.

Olikheten i uppgiften frågar då vilka x som uppfyller båda olikheterna! Vi börjar med första olikheten

3 < x+2 .

Vi vill ha bort tvåan från högersidan så vi tar minus 2 på båda sidor vilket ger

3 - 2< x+2-2 .

Och alltså 

1 < x .

Nu har vi fått fram lösningen till ena olikheten. Nu löser vi den andra olikheten

x + 2 < 10 - x.

Vi börjar med att samla x-termerna genom att ta plus x på båda sidor:

x + 2 + x < 10 - x +  x

vilket förenklas till

2x + 2 < 10 .

Vi gör oss nu av med +2-termen i vänsterledet genom att ta bort 2 från båda sidor

2x + 2 -2 < 10-2 .

Som blir

2x < 8 .

Sist men inte minst vill vi få bort tvåan framför x genom att dela båda sidor med 2. Den här gången ska vi inte vända på olikhetstecknet, eftersom det är något som bara händer när vi delar med något negativt. Den här gången delar vi på ett positivt tal, så olikhetstecknet ändras inte. Så vi får

\frac{2x}{2} < \frac{8}{2}

som blir

x < 4.

Nu har vi fått fram lösningen till den andra olikheten.

Som anmärktes förut så är lösningen till uppgiften alla x som uppfyller både den första olikheten och den andra olikheten. Alltså är svaret alla x som både uppfyller

1 < x

och 

x < 4.

Detta kan då sammanfattas genom att slå ihop olikheterna 

1 < x < 4

vilket är svaret. I det här fallet är x alltså både begränsat nerifrån och uppifrån. Om vi ritar ut lösningen på tallinjen så ser det ut så här:

Övningsuppgifter

Frågor med svarsalternativ:

Fråga 1: Lös olikheten x - 3 < 6

Svarsalternativ 1.1: x > 9
Svarsalternativ 1.2: x > 3
Svarsalternativ 1.3: x < 9 (rätt)
Svarsalternativ 1.4: x < 3

Fråga 2: Lös olikheten -3x < 6

Svarsalternativ 2.1: x < 2
Svarsalternativ 2.2: x < -2
Svarsalternativ 2.3: x > 2 (rätt)
Svarsalternativ 2.4: x > -2

Fråga 3: Lös olikheten x < 2x - 3 < 5

Svarsalternativ 3.1: 3 < x < 4 (rätt)
Svarsalternativ 3.2: 3 < x < 5
Svarsalternativ 3.3: 2 < x < 4
Svarsalternativ 3.4: 2 < x < 5Så hjälper Allakando dig till toppresultat i skolan

Plugga högskoleprov

Mattehjälp för alla åldrar

Slipp stressen och höj betygen med en personlig studiecoach! Allakando har över 15 års erfarenhet och hjälper varje år 26 000+ elever.

Plugga till högskoleprovet

Effektiva kurser som höjer betygen

Lär dig hela nästa års matte på bara fem halvdagar, kom förbered till nationella proven och mycket mer!

Plugga högskoleprovet

Allt du behöver inför högskoleprovet

Plugga på tusentals uppgifter med förklaringar, videofilmer och guider i vår webbkurs. Gå en intensivkurs eller få en personlig HP-coach!