Linjär Algebra

Linjär algebra är en del inom matematiken som använder sig både av algebra och geometri. Det handlar om vektorer, matriser och deras påverkan på varandra. Ofta läser man en kurs i linjär algebra för första gången på universitetet, men att ibland även ges som matematik specialisering på gymnasiet.

Viktiga koncept inom linjär algebra

Vektorer

En vektor är ett matematiskt objekt som har både storlek och riktning. Ett exempel på detta vore hastighet: storleken på hastigheten är hur snabbt man rör sig, men så rör man sig också i en viss riktning. Vektorer används i många olika sammanhang,  t.ex. i kvantfysik och raketforskning, men också maskininlärning och AI.


Matriser

En matris liknar en tabell med siffror i. Det som gör matriser speciella är att  det finns ett särskilt sätt att multiplicera matriser med varandra.  Man kan även multiplicera matriser med vektorer så att vektorn transformeras till en ny vektor. Dessa transformationer är väldigt användbara i t.ex. relativitetsteorin och när man arbetar med datorgrafik.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Ekvationssystem

Till en början är det kanske inte glasklart vad ekvationssystem har med linjär algebra att göra. Men, det visar sig att man kan behandla alla okända variabler i ett ekvationssystem som komponenterna i en vektor. Då blir ekvationssystemet istället en enda vektorekvation. Därför är ekvationssystem väldigt användbara när man vill studera vektorer.

Så hjälper Allakando dig till toppresultat i skolan

Plugga högskoleprov

Läxhjälp i alla ämnen

Slipp stressen och höj betygen med en personlig studiecoach! Allakando har över 15 års erfarenhet och hjälper varje år 26 000+ elever.

Plugga till högskoleprovet

Effektiva kurser som höjer betygen

Lär dig hela nästa års matte på bara fem halvdagar, kom förbered till nationella proven och mycket mer!

Plugga högskoleprovet

Allt du behöver inför högskoleprovet

Plugga på tusentals uppgifter med förklaringar, videofilmer och guider i vår webbkurs. Gå en intensivkurs eller få en personlig HP-coach!