Gradskiva

Gradskivan är ett verktyg som används för att mäta hur stor en vinkel är. Detta är väldigt användbart, då det ibland är svårt att avgöra en vinkels storlek med bara ögonmått.

Vad är en gradskiva?

En gradskiva är kort och gott ett verktyg som man använder för att mäta och skapa vinklar. Den är vanligtvis formad som en cirkulär eller halvcirkulär skiva och är uppdelad i 360 grader (eller ibland 400 grader för specifika tillämpningar). Varje grad på gradskivan representerar en specifik vinkelstorlek.

Längs kanten finns en skala som visar graderna i en cirkulär form, vanligtvis markerade med siffror eller streck för enkel avläsning.

Hur använder man en gradskiva?

För att använda en gradskiva så kan man följa dessa tre steg:

1. Sätt gradskivans mitt vid vinkeln spets

2. Rotera gradskivan så att det ena benet hos vinkeln går längs gradskivans kant

3. Läs av var det andra benet korsar gradskivan

Räkneexempel och förklaringar för gradskiva:

Exempel 1: Använd en gradskiva för att mäta följande vinkel

Svar: 60 grader

Förklaring: Vi börjar med att sätta gradskivan mitt vid hörnet av vinkeln.

Vi roterar sedan gradskivan runt den punkten tills ett ben går längs med gradskivan kant.

Nu är vi redo att mäta vinkeln. Vi kollar var det andra benet går genom gradskivan. I det här fallet så går benet genom den punkt på gradskivan där det inre talet är 60 och det yttre talet är 120. Vi har lagt gradskivan så att det första benet är på höger sida om gradskivan, så vill vi använda det inre talet. Alltså är vinkeln 60 grader.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Exempel 2: Använd en gradskiva för att mäta följande vinkel

Svar: 150 grader.

Förklaring: Vi följer samma steg igen. Vi börjar med att sätta gradskivans mitt i vinkelns spets.

Sedan roterar vi gradskivan tills det ena benet går längs gradskivans kant.

Sedan kollar vi var det andra benet går genom gradskivan. I det här fallet så är det yttre talet 150 och det inre talet 30. Eftersom det första benet är på vänster sida om gradskivan, så ska vi kolla på de yttre talen. Alltså är vinkeln 150 grader.


Exempel 3: Rita en vinkel som är 45 grader.

Förklaring: När vi vill rita en vinkel så kan vi börja med att bara rita ett streck. Strecket kommer vara det ena benet till vinkeln.

Sedan väljer vi ena änden på strecket som vinkelns spets. Nu kan vi sätta gradskivan mitt på den änden:

Vi ser också till att gradskivans kant går längst vårt sträck. Vi kan nu använda gradskivan för att mäta ut 45 graders vinkel från vårt streck . Eftersom strecket, som är vårt första ben hos vinkeln, är på höger sida om gradskivan, så ska vi använda de inre siffrorna på gradskivan. Då kollar vi var 45 är bland de inre talen, och så gör vi en markering där.

Sedan kan vi helt enkelt dra ett rakt streck från änden på strecket till vår markering.

Och så var det klart!

Övningsuppgifter

Frågor med svarsalternativ:

Rätt svar markeras i grönt.

Fråga 1: Använd en gradskiva för att mäta följande vinkel

Svarsalternativ 1.1: 30 grader
Svarsalternativ 1.2: 50 grader
Svarsalternativ 1.3: 100 grader
Svarsalternativ 1.4: 150 grader

Fråga 2: Använd en gradskiva för att mäta följande vinkel

Svarsalternativ 2.1: 50 grader
Svarsalternativ 2.2: 70 grader
Svarsalternativ 2.3: 130 grader
Svarsalternativ 2.4: 150 grader

Fråga 3: Använd en gradskiva för att mäta följande vinkel

Svarsalternativ 3.1: 10 grader
Svarsalternativ 3.2: 50 grader
Svarsalternativ 3.3: 100 grader
Svarsalternativ 3.4: 170 grader

Så hjälper Allakando dig till toppresultat i skolan

Plugga högskoleprov

Läxhjälp i alla ämnen

Slipp stressen och höj betygen med en personlig studiecoach! Allakando har över 15 års erfarenhet och hjälper varje år 26 000+ elever.

Plugga till högskoleprovet

Effektiva kurser som höjer betygen

Lär dig hela nästa års matte på bara fem halvdagar, kom förbered till nationella proven och mycket mer!

Plugga högskoleprovet

Allt du behöver inför högskoleprovet

Plugga på tusentals uppgifter med förklaringar, videofilmer och guider i vår webbkurs. Gå en intensivkurs eller få en personlig HP-coach!