Timeboxing
Sara Wångmar

Publicerad 2023-11-21

Timeboxing – så maximerar du din produktivitet när du pluggar

Har du svårt att komma igång med pluggandet eller tar uppsatsen alldeles för lång tid att skriva? Testa att plugga i timeboxes! Timeboxing är en studieteknik som hjälper dig plugga mer effektivt genom att bestämma tidsintervaller för uppgiften. Med fasta tidsramar blir det lättare att fokusera och använda din tid på bästa möjliga sätt. Här har vi samlat allt du behöver veta om timeboxing och hur du använder dig av tekniken.

Jobba mer effektivt tillsammans med en personlig studiecoach!

Vad är timeboxing
Öka produktiviteten genom att bestämma hur länge du ska jobba med samma uppgift!

Vad är timeboxing?

Timeboxing är en projektledningsteknik där en fast tidsram eller “timebox” sätts upp för att utföra en viss uppgift. Vi kan applicera tekniken på de flesta uppgifter men de fungerar även utmärkt som en studieteknik. Med timeboxing bestämmer du en tid, till exempel 30 minuter eller en hel dag, som du ska ge ditt fulla fokus till en enskild uppgift. Oavsett om uppgiften är klar inom den utsatta tiden eller inte, avslutas den när tidsramen går ut. Denna strategi hjälper dig att öka produktiviteten och förbättra ditt fokus. 

När timeboxing används i ett projektledningssyfte är tidsramarna ofta längre. I en del fall kan en timebox vara flera veckor! När vi använder begreppet i ett studiesammanhang tänker vi oss dock oftast tiden i mindre etapper, till exempel en eller två timmar.

Hur använder man sig av timeboxing?

För att göra det enkelt för dig att komma igång med timeboxing har vi delat upp det i åtta simpla steg:

 1. Bestäm en rimlig uppgift: Klarlägg vilken uppgift eller projekt du vill tillämpa timeboxing på. Det kan till exempel vara att skriva en uppsats eller att plugga inför ett prov. 
 1. Bestäm en tidsram: Bestäm den tidsperiod, eller timebox, som du kan ägna åt uppgiften eller projektet. Det kan vara en fast tid, som 30 minuter, eller en längre period, som en vecka. Valet av tidsram beror på hur stor och komplex uppgiften är. 
 1. Fokusera på prioriterade uppgifter: Identifiera och prioritera de mest väsentliga och brådskande delarna av uppgiften eller projektet. Detta hjälper dig att rikta in dig på det viktigaste inom den givna tidsramen.
 1. Starta tiden: När du börjar med din timebox ska du fokusera helt och hållet på uppgiften eller projektet. Undvik allt som kan tänkas distrahera dig och fokusera på att göra framsteg inom den givna tidsramen.
 1. Mät dina framsteg: Utvärdera och mät framstegen regelbundet under tidsramen. Detta är särskilt relevant för de längre tidsramarna när du behöver kunna anpassa ditt arbetssätt för att hinna med uppgiften.
 1. Avsluta när tiden är slut: Oavsett om uppgiften är avklarad eller ej, är det viktigt att du avslutar den när tiden löper ut. 
 1. Reflektera och anpassa: Efter varje timeboxningsperiod är det dags att reflektera över hur mycket du hann med och om tidsramen var realistisk. Anpassa eventuellt tidsramen och strategin för kommande timeboxningsperioder baserat på dina observationer.
 1. Upprepa vid behov: Fortsätt att tillämpa timeboxing på olika uppgifter. Justera och förbättra din approach baserat på erfarenheter och feedback för att öka effektiviteten över tid. Blev du till exempel inte klar med uppsatsen inom tidsramen så planerar du in en ny timebox!
Fördelarna med timeboxing
Jobba med timeboxes för att spara tid och sluta prokrastinera!

Fördelarna med timeboxing

Det finns många fördelar med att jobba med timeboxing. Genom att bryta ner stora projekt i mindre, mer hanterbara timeboxes blir det till exempel enklare att sluta prokrastinera. När du sätter upp en tidsram där du vet precis vad du behöver göra blir det lättare att sätta igång direkt. 

Denna strukturerade strategi hjälper dessutom till att främja kreativitet genom att uppmuntra till snabba och spontana idéer – du hinner inte tänka om eller ifrågasätta! Den inbyggda känslan av brådska som kommer med att arbeta med timeboxes tvingar dig att ta snabba beslut. Detta är särskilt fördelaktigt för de som har en tendens att vara perfektionister och brukar spendera alldeles för mycket tid på små detaljer. Genom att ha en tydlig tidsram blir du även mer medveten om hur mycket tid varje uppgift tar, vilket gör det lättare att planera när du behöver börja plugga.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Fler tips för timeboxing

 • Kom ihåg att ta pauser! Beroende på hur lång tid du avsätter per timebox kan antalet pauser variera, men oavsett är det otroligt viktigt att ta regelbundna pauser. Om du arbetar med kortare timeboxes kan det räcka med en paus när du har avslutat en box. Vid längre tidsperioder, som tre timmar eller en hel dag, bör du planera in flera pauser för att undvika att förlora koncentrationen helt. 
 • Var realistisk med dina tidsgränser. Att arbeta mot en deadline kan vara motiverande, men om tiden är för knapp kan det istället få motsatt effekt. Om du känner att du inte kommer att vara i närheten av klar när tiden är slut, är det lätt att få en negativ inställning. Det inte spelar någon roll hur mycket du gör – du kommer ändå inte hinna. Försök därför hitta en balans när det kommer till tidsramarna.
 • Anpassa tidsramen vid behov. Om du de senaste gångerna som du arbetat med timeboxes blivit klar innan tiden tog slut är det dags att korta ner dem! Du vill hitta en tidsram som pushar dig lite extra och som avbryter dig när du fortfarande har lite kvar på uppgiften.
 • Fokusera på en uppgift i taget. Timeboxing fungerar bäst när du kan fokusera till 100% på en och samma sak. Försök därför dela upp större uppgifter i mindre delmål för bästa möjliga resultat.
Arbeta med timeboxing med en studiecoach
En studiecoach kan hjälpa dig att börja med timeboxing för att öka produktiviteten!

Få hjälp att strukturera upp plugget med en studiecoach

Att navigera genom olika studietekniker kan vara en utmaning, särskilt när du arbetar på egen hand. Ibland behöver man en extra push och motivation utifrån för att hålla sig på rätt spår. En personligt utvald studiecoach från Allakando kan hjälpa dig att hitta studietekniker som verkligen fungerar och ge dig precis den support du behöver för att lyckas med skolarbetet!

Läs mer om våra studiecoacher och hur de kan hjälpa till här!