Tankekartor
Sara Wångmar

Publicerad 2023-11-21

Tankekartor – så gör du för att sortera dina tankar och idéer

När du ska börja med ett nytt projekt är det vanligt att tankarna spretar åt alla olika håll och kanter. Det kan vara svårt att få grepp om idéerna och se hur de hänger samman. Då kan en tankekarta bli din nya bästa vän! Tankekartor hjälper dig att organisera, strukturera och visualisera sambanden mellan alla tankar och idéer. Här har vi samlat allt du behöver veta för att göra en riktigt tydlig tankekarta som kommer att underlätta alla dina framtida projekt.

Få en studiecoach som kan hjälpa dig med struktur och organisation!

Vad är en tankekarta
När du börjar med något nytt är det alltid bra att försöka sortera dina tankar först!

Vad är en tankekarta?

En tankekarta, även kallad mindmap, är en grafisk representation av dina tankar. Vi använder oss av tankekartor för att organisera information kring ett centralt tema och visualisera olika samband på ett strukturerat och sammanhängande sätt. Vanligtvis placeras den centrala idén eller tanken i mitten av kartan. Relaterade ämnen grenar sedan ut från den centrala idén och skapar en hierarkisk struktur. Genom att använda tankekartor kan vi alltså snabbt få en översikt över komplexa ämnen och reda ut hur de är sammanlänkade.

Så gör du tankekartor
Få en tydlig översikt över dina tankar och idéer med en mindmap!

Hur använder vi tankekartor?

Tankekartor är mångsidiga verktyg som går att använda på många olika sätt. Det grundläggande syftet är dock att organisera information kring det centrala temat och skapa en tydlig visualisering av sambanden mellan olika idéer. 

Det allra vanligaste sättet att använda en tankekarta är när vi brainstormar nya idéer. För att förtydliga kan vi kolla på ett exempel. Föreställ dig att du har fått i uppgift att skriva en argumenterande text och du behöver nu välja ett ämne. Som centralt ämne skriver du “argumenterande text” i en oval i mitten och börjar brainstorma olika idéer. Du funderar på att skriva om vegetarisk mat och gör då en bubbla med din åsikt som grenar ut från det centrala ämnet. Från den bubblan kan du sedan grena ut till alla olika argument du har för just den idéen. Du funderar även på att skriva om skoluniformer och gör därför en ny bubbla med namnet “skoluniform” och drar ett streck till “argumenterande text” och så vidare. När du är klar har du en tydlig översikt över dina olika idéer och det blir helt plötsligt mycket lättare att välja.

Så gör du en tydlig tankekarta

När du gör en tankekarta, oavsett typ, finns det några särskilda punkter du bör ha i åtanke:

  • Använd nyckelord och korta fraser: En tankekarta ska hjälpa dig att strukturera tankarna och organisera, håll det därför enkelt och undvik för mycket text.
  • Var konsekvent: Behåll samma struktur genom hela tankekartan.
  • Använd färger och former: Genom att till exempel färgkoda din tankekarta blir den mycket tydligare. I exemplet med vår argumenterande text skulle du kunna dra linjer till alla argument i grönt och alla motargument i rött. På så sätt ser du snabbt vilken idé som har flest positiva argument!
  • Fundera över olika layouter: Beroende på ditt ändamål kan de olika typerna av tankekartor vara olika bra. Fundera över vilken som passar bäst i just din situation.
Med hjälp av en tydlig tankekarta kan du få en bra struktur på ditt ämne.

Som i exemplet ovan kan det vara så att du väljer att skriva om vegetarisk mat i din argumenterande text. För att få med alla delar kan du använda dig av en tankekarta för att ha koll på strukturen innan du börjar ditt arbete.

Olika typer av tankekartor

Det finns flera varianter av tankekartor som passar i olika sammanhang. Här är några exempel:

Tankekarta – Den klassiska tankekartan har en oval i mitten med det centrala begreppet och pilar som sträcker sig ut till relaterade begrepp. Till exempel kan ”Hälsa” vara det centrala begreppet med grenar som leder till ”Fysisk träning” och ”Mental välbefinnande.”

Dubbel tankekarta – Kombinerar två tankekartor för att visa samband mellan idéer. Det innebär att det finns minst två centrala begrepp. Exempelvis kan man jämföra och kontrastera två olika metoder för problemlösning.

Flödesschema – Ett flödesschema används för att visualisera en process steg för steg. Det börjar med en startsymbol och följs av pilar som visar flödet till olika steg tills det når en slutsymbol. Till exempel kan det användas för att illustrera processen för att skapa och publicera en artikel. Startsymbolen skulle då kunna vara “att bestämma sitt ämne” och slutsymbolen “att publicera”.

Multiflödesschema –  Ett multiflödesschema är ett flödesschema som visar flera parallella processer samtidigt. Dessa är särskilt användbara när det finns flera aktörer, avdelningar eller steg som pågår samtidigt. Vi kan använda dem för att få en översikt över samband och samverkan mellan olika processer, till exempel när olika avdelningar i en organisation är beroende av varandra.

Trädkarta – En trädkarta är en typ av tankekarta som tydligt visar olika hierarkier. Den kan ritas uppifrån och ner eller tvärtom. Exempelvis kan den användas för att illustrera hierarkin inom en organisation, med VD längst upp, mellanchefer och övrig personal i nedåtgående ordning.

Cirkelkartor – Denna typ av tankekarta har den centrala idén målad som en cirkel i mitten. Alla idéer skrivs sedan i en större cirkel kring idén. Till exempel kan den innersta ringen användas för egna idéer, nästa ring för idéer i par och den största ringen för idéer som gäller hela klassen.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Så gör du en mindmap
Med en studiecoach kan du få fler råd för att strukturera dina studier!

Få fler tips för planering och struktur av en studiecoach

Det kan lätt kännas överväldigande när du börjar med något nytt. Ibland kan det hjälpa att prata med någon annan om ämnet för att få hjälp att sortera tankarna. Våra studiecoacher har själva nått toppresultat inom sina ämnen och har blivit mästare på att strukturera upp sina projekt. Få en personligt utvald coach som kan hjälpa dig organisera och få ner dina tankar på pappret! 

Läs mer om vår studiehjälp och få en personligt utvald Allakando-coach här!