Resultat Pisa 2018 2019 Sverige visas i graf på grön bakgrund med förvånad elev
Erik Schuss, Marknadschef Allakando
Erik Schuss

Publicerad 2019-12-03

Pisa-undersökningen 2018: Resultaten fortsatt positiva för svenska elever

Glada besked för svensk skola, som under många år har upplevt något av en domedagsstämning. Nu är resultaten publika från Pisa-undersökningen gjord 2018, den internationella jämförelsen mellan länders skolor. Vi som arbetar med läxhjälp har väntat med spänning, så vad blev domen? — svenska elever förbättrar sina resultat i både matte, naturkunskap och läsförståelse.

Få hjälp med plugg och studieteknik där du bor – hitta en privatlärare här!

Sveriges resultat i Pisa-undersökningen föll inom alla tre områden 2012, vilket bara var en fortsättning på den trend som uppvisats i undersökningarna 2006 och 2009. Särskilt allvarligt har de stora rasen i resultat för matematik, där svenska elever hamnade långt under OECD-snittet. Nu ser alltså denna trend ut att vända, vilket alla vi som jobbar med läxhjälp på Allakando firar.

Särskilt roligt att Pisa-resultatet 2018 i matte ökar

Resultat pisa 2018 matte graf över utveckling Allakando
Utveckling i svenska elevers resultat i matematik i Pisa-undersökningen mellan 2000-2018.

— Det är ett fantastiskt arbete av alla inblandade, såväl lärare som politiker och huvudmän, som leder fram till att vi nu ser denna utveckling. Vi är stolta över att undervisa över 26 000 svenska elever varje år, bland annat är vår populära mattehjälp på Allakando en stor del av all denna läxhjälp.

Självklart vill vi skicka ett extra stort tack till alla våra fantastiska privatlärare & mentorer, som genom åren har varit med om att göra stor skillnad, säger Fredrik Fridlund, VD & Grundare för Allakando, som hjälper flest elever i Sverige med läxhjälp.

Ett fantastiskt resultat i Pisa säger Fredrik Fridlund VD och grundare Allakand
”Ett fantastiskt arbete av alla inblandade” säger Fredrik Fridlund, VD & Grundare till Allakando. Fredrik har själv gett läxhjälp till över 3000 elever sedan 2007.

Information om Pisa-undersökningen 2018

Resultaten från den internationella undersökning som kallas Pisa-undersökningen är baserade på en studie gjord på 15-åringar under 2018. Den publicerades den 3 december 2019 och visade på förbättringar inom alla tre områden: matematik, läsförståelse och naturvetenskap.

Fokus i denna studie var på läsförståelse. Där har Sverige förbättrat sig sedan tidigare mätningar, även om ojämlikheten har ökat. Detta beror delvis på att elevgrupperna i Sverige har fått mer variation, med en något större andel utlandsfödda med ett annat modersmål än svenska. Trots detta ökar alltså resultaten även inom detta område, vilket ger en indikation om att svenska skolan trots allt hanterar undervisningen i svenska och läsförståelse väl.

Kritik mot Pisa-undersökningen

Historiskt sett har Pisa-undersökningen haft stor politisk slagkraft, då det svenska skolsystemet jämförs med andra system. Detta har fått en del kritik, då jämförelserna inte av alla anses vara helt tillämpbara.

Bland annat har David Spiegelhalter (Cambridge-universitetet) noterat att det kan finnas problem med att basera politiken kring skolan på dessa resultat. Enligt Forbes är ett problem bland annat att det finns en risk för att länder som exempelvis Kina och Argentina styr sitt urval, så att främst elever från högpresterande skolor deltar.

Allakando höjer betygen för tusentals elever varje år med en personlig studiecoach. Läs mer här!