Gymnasiearbete
Sara Wångmar

Publicerad 2023-11-21

Så skriver du ett riktigt bra gymnasiearbete

Är det dags att påbörja gymnasiearbetet? Många elever drar sig inför gymnasiearbetet – det är en stor uppsats och för många den första som ska skrivas med ett formellt upplägg. Det kan vara riktigt svårt att veta vad man ska skriva om och var man ska börja. Oroa dig inte! Här har vi samlat allt du behöver veta för att skriva ett riktigt vasst gymnasiearbete. 

Få en studiecoach som hjälper dig nå toppresultat – oavsett kurs och nivå!

Vad är ett gymnasiearbete?
Gymnasiearbetet är ofta den sista delen av gymnasiet och ska knyta ihop studierna.

Vad är ett gymnasiearbete?

Gymnasiearbetet är en obligatorisk del av den svenska gymnasieutbildningen där eleverna knyter ihop sina förvärvade kunskaper och visar att de är förberedda för arbete eller högre studier. Totalt omfattar arbetet 100 gymnasiepoäng och målet med arbetet är beroende på vilket program du går. På yrkesförberedande program ska gymnasiearbetet visa att du är redo för arbete inom det yrkesområde du fokuserat på. Har du studerat ett högskoleförberedande program ska du istället kunna visa att du är förberedd för högre studier på högskolan eller ett universitet.

På de allra flesta högskoleförberedande program skrivs gymnasiearbetet under det tredje och sista året på gymnasiet. En del skolor och program kan dock välja att istället genomföra det redan under år två. Gymnasiearbetet kan genomföras antingen individuellt eller i en mindre grupp. Oavsett hur många ni är som skriver gymnasiearbetet måste varje elev kunna bedömas och betygsättas individuellt. Skriver ni i grupp kan det därför vara bra att föra en loggbok för att kunna visa på vad just du bidragit med på ert gymnasiearbete.

Få toppresultat i matte med Allakando

Besegra matten med hjälp av en personlig studiecoach!

Tips inför gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet är ofta det första längre och mer omfattande projektet som elever gör. Det kan därför vara riktigt klurigt att veta hur man bör gå tillväga. Här har vi sammanställt några smarta tips för dig som går på högskoleförberedande program att tänka på:

1. Välj rätt ämne

När du skriver ditt gymnasiearbete är ofta den enda begränsningen att ditt ämne måste relatera till det program du studerar. Om du till exempel har gått ett ekonomiprogram skulle du kunna välja ämnen som berör företagsamhet, konsumtion, marknadsföring eller ekonomi. Är du osäker på ditt ämne är det alltid bäst att dubbelkolla med en ansvarig lärare tidigt. Du vill inte behöva stå, efter månader av slit, med ditt färdiga gymnasiearbete och få beskedet att det inte kan tillgodoräknas! Sedan är det självklart även viktigt att välja ett ämne som verkligen intresserar dig. Eftersom du kommer att ägna mycket tid åt ditt gymnasiearbete underlättar det om du faktiskt finner ämnet spännande.

2. Hitta relevanta avgränsningar

Det är viktigt att komma ihåg att din text endast är ett gymnasiearbete – du har begränsat med tid och resurser för din undersökning. Försök därför att hitta relevanta avgränsningar för din frågeställning. Kanske kan du göra geografiska avgränsningar och endast undersöka staden där du bor? Om du undersöker ett eller flera företag kan du till exempel välja en särskild industri att fokusera på. Var realistisk och håll ditt gymnasiearbete på en nivå där du tror att du kan få ett svar. Genom att sätta tydliga avgränsningar skapar du inte bara en mer hanterbar uppgift för dig själv, utan också en mer precis och koncentrerad undersökning för ditt gymnasiearbete.

3. Planera din tid väl

Gymnasiearbetet skrivs ofta under en väldigt lång tid och det är frestande att skjuta upp skrivandet under föreställningen att du kan ta igen det senare. Kom ihåg att du fortfarande har andra kurser samtidigt! Det bästa gymnasiearbetet är tyvärr inte det som görs i sista minuten, så undvik att prokrastinera och påbörja skrivandet i tid. Många elever inser att de vill byta ämne när det visar sig vara för svårt – men då kommer du att förlora mycket värdefull tid. Försök därför att välja ett ämne snabbt och håll dig till det! Med en bra tidsplanering kommer ditt gymnasiearbete bli både enklare och bättre.

4. Håll koll på dina referenser

När du börjar skriva ditt gymnasiearbete är det bra att först skapa ett grovt utkast. Därefter går du tillbaka och finjusterar, lägger till och tar bort delar efter dess relevans. Det är en mycket bra taktik att följa men var försiktig! Det är mycket lätt att tappa bort viktiga källor och referenser på detta sätt. Se därför till att tydligt markera vilka källor du använt i ditt gymnasiearbete, även i ditt grova utkast. I detta skede behöver du nödvändigtvis inte lägga fokus på att formatera referenserna korrekt, men se till att inkludera en länk eller markera källan så att du själv vet var informationen kommer ifrån. Detta är otroligt viktigt för dig som går högskoleförberedande program eftersom det är något som du kommer att bekanta dig mer med ifall du skulle studera vidare. Se ditt gymnasiearbete som en test-runda!

5. Skapa en tydlig struktur

Upplägget på gymnasiearbetet kan för många elever vara helt nytt. På de flesta högskoleförberedande program ska gymnasiearbetet vara skrivet som en vetenskaplig rapport. Du ska då inkludera följande kapitel: abstract, inledning med syfte och frågeställning, metod, teori, resultat, diskussion och slutsatser. Rapporten avslutas med en referenslista och eventuella bilagor för ditt gymnasiearbete.

Gymnasiearbete exempel
Välj ett ämne för ditt gymnasiearbete som du tycker är kul – det gör skrivandet både enklare och bättre!

Exempel på ämnen till ditt gymnasiearbete för högskoleförberedande program

Kom ihåg! När du väljer ett ämne att skriva för ditt gymnasiearbete om är det viktigt att inte kopiera någons idé rakt av. Du vill kunna bidra med något nytt till diskussionen! Följande exempel på ämnen till gymnasiearbeten kan ge dig lite inspiration och tankar men se till att lägga till din egen touch på det.

Gymnasiearbete för naturvetenskapliga ämnen:

 • Ekosystemet i en lokal miljö och dess påverkan av mänsklig aktivitet.
 • Klimatförändringarnas påverkan på ekosystem och människors hälsa.
 • Sambandet mellan temperatur och elektrisk ledningsförmåga i olika typer av material.
 • Inverkan av olika miljöfaktorer på växters fotosyntes.
 • Kemiska komponenter i olika typer av mat och deras påverkan på hälsan.

Gymnasiearbete för samhällsvetenskapliga ämnen:

 • Effekterna av sociala medier på ungdomars mentala hälsa.
 • Analys av olika terapimetoder och deras effektivitet.
 • Sambandet mellan stress och akademisk prestation.
 • Utforska en specifik historisk händelse och dess långsiktiga konsekvenser.
 • Studie av kvinnors rättigheter och deras utveckling över tid.
 • Analys av olika historieböckers tolkningar av samma händelse.

Gymnasiearbete för ekonomi:

 • Konsumtionsmönster och deras påverkan på hållbarhet.
 • Effekterna av olika ekonomiska politiska åtgärder på arbetslöshet.
 • Analys av innovationens roll i ekonomisk tillväxt.
 • Hur digitalisering påverkar entreprenörskap.
 • Påverkan av globaliseringen på nationalekonomier.
 • Handelsavtal och deras konsekvenser för olika länder.
 • Trender på arbetsmarknaden och deras påverkan på anställningsbarhet.
 • Personalutvecklingsstrategier och deras effektivitet.

Gymnasiearbete för estetisk media:

 • Sociala mediers påverkan på självbild.
 • Analys av ett företags PR-respons under en stor medieskandal.
 • Effekten som algoritmer kan ha för desinformation på sociala medier.
 • Studie på hur fotografi har utvecklats och använts sedan dess uppfinning.
 • Analys av en trend på sociala medier.
 • Analys av en reklam/reklam-kampanj.
Gymnasiearbete studiecoach
En studiecoach kan dela med sig av sina erfarenheter av gymnasiearbetet!

Få tips och råd till ditt gymnasiearbete från en personlig studiecoach

Att navigera i gymnasiearbetet kan kännas riktigt klurigt. För de flesta elever är det ett helt nytt upplägg och att få grepp om hur man skriver en bra vetenskaplig rapport tar tid. Då kan en personlig studiecoach vara till hjälp. De har själva skrivit riktigt bra examens- och gymnasiearbete och kan dela med sig av sina egna erfarenheter. Med en coach från Allakando kan du se till att få smarta tips och råd för hur du skriver ett riktigt bra gymnasiearbete.

Få en erfaren studiecoach som kan vägleda dig med gymnasiearbetet!