Sara Wångmar

Publicerad 2024-04-04

Allt du behöver veta om reformen till ämnesbetyg på gymnasiet

Den 1 juli 2025 sker stora förändringar i hur betygen sätts på gymnasieskolor i Sverige. Elever som börjar gymnasiet från och med läsåret 25/26 kommer att få ett sammansatt betyg i varje ämne när de tar studenten, istället för att få betyg för varje kurs. Detta innebär att elevernas betyg kommer att bättre återspegla deras kunskaper i slutet av utbildningen och att eleverna får mer tid att fördjupa sig i ämnet.

Få en personlig studiecoach som hjälper dig nå toppbetyg!

Ämnesbetygsreformen
Den 1 juli 2025 går gymnasieskolorna från att ge ut kursbetyg till ämnesbetyg!

Vad innebär ämnesbetygsreformen?

Ämnesbetygsreformen innebär en stor förändring för gymnasieeleverna från och med läsåret 25/26. Istället för det tidigare systemet där eleverna fick separata betyg för varje kurs inom ett ämne, kommer de nu att tilldelas ett sammanlagt betyg för hela ämnet. Till exempel, istället för att få betyg i Svenska 1, 2 och 3, kommer eleverna nu att få ett samlat betyg för ämnet Svenska. 

Detta innebär att kurserna inom ett ämne betraktas som olika nivåer av samma ämne snarare än separata kurser, vilket möjliggör längre undervisningsperioder för eleverna innan det slutgiltiga betyget sätts.

Ämnesbetyg i Gy25
Med Gy25 får eleven endast ett betyg i varje ämne istället för ett i varje kurs.

Syftet med ämnesbetyg i gymnasiet

Syftet med införandet av ämnesbetyg i gymnasiet är att ge eleverna mer tid att fördjupa sig i ämnet innan de betygsätts. Detta möjliggör en bättre förståelse och inlärning av ämnet. För lärarna innebär reformen bättre förutsättningar att undervisa på ett mer långsiktigt sätt och det blir lättare att presentera en helhetssyn av ämnet. 

Dessutom löser ämnesbetygen ett tidigare problem med gymnasiebetygen, där kursbetygen inte alltid återspeglade elevernas kunskaper vid avslutet av sina studier. Med ämnesbetyg kommer betygen att bättre spegla elevernas prestationer och kunskaper vid sin examen.

Gy25
Med ämnesbetyg får eleverna ett sammanställt betyg per ämne istället för per kurs.

Därför införs ämnesbetyg

Så varför görs reformen? Det tidigare systemet med kursuppdelning har varit föremål för kritik under en lång tid. Elever som presterat sämre i början av gymnasiet har haft svårt att kompensera för sina låga betyg. De låga betygen har följt dem och påverkat deras möjligheter att få höga meritpoäng, vilket i sin tur är avgörande för att söka vidare till högre utbildningar. Detta har lett till att många elever har känt sig avskräckta, eftersom de redan från början kämpar med låga betyg som sätter käppar i hjulet för deras framtida mål.

Det gamla systemet har också inneburit en stor fokusering på kursbetygen, vilket har resulterat i många täta bedömningstillfällen. Detta har skapat stress både för lärare och elever och har snarare lagt fokus på att lära sig inför ett prov än att främja långsiktigt lärande.

Med införandet av ämnesbetyg hoppas regeringen öka motivationen hos eleverna. De får mer tid att utveckla sina kunskaper samtidigt som tidigare misslyckanden inte kommer att ha samma tyngd. Förhoppningen är att reformen även ska ge bättre förutsättningar för djupare inlärning och en kontinuerlig utveckling över tid.

Skillnader mellan Gy25 och Gy11
Det nya Gy25 skiljer sig från nuvarande Gy11 på flera sätt.

Så påverkas Komvux av ämnesbetygsreformen

Komvux anpassar sina ämnesplaner efter gymnasieskolan, vilket innebär att förändringar som görs i gymnasiet också påverkar Komvux. För elever som studerar på Komvux efter gymnasiet gäller följande: Om du har påbörjat dina studier på Komvux innan den nya reformen, det vill säga innan den 1 juli 2025, kan du fortsätta och avsluta dina studier enligt det gamla systemet. Detta gäller under förutsättning att du avslutar din utbildning före den 30 juni 2030. Du har alltså fem år på dig innan du blir tvungen att anpassa dig till det nya systemet.

Elever som börjar på Komvux efter att den nya reformen har implementerats, men som tidigare studerat på gymnasiet med kursbetyg, kommer också att få fortsätta och avsluta sina studier enligt det gamla kursbetygssystemet.

Ämnesbetyg gymnasiet
Med den nya ämnesbetygsreformen behöver ett lågt betyg i första året inte betyda allt!

Vanliga frågor

Hur blir det för de elever som redan går gymnasiet?

Ämnesbetygen kommer att implementeras i samband med eleverna som börjar gymnasiet hösten 2025. De elever som påbörjat sina gymnasiestudier tidigare än så kommer inte att påverkas av reformen.

Kan man då ta det lugnt de första åren och bara plugga ikapp det sista året?

Även om det är den sista nivån som avgör slutbetyget är det viktigt att inte släppa taget i början av gymnasiet. Det nya systemet värdesätter långsiktig kunskapsutveckling och eftersom ämnen ofta bygger på grundläggande kunskaper som introduceras i de första nivåerna är det viktigt att förstå och behärska dem från början. Att hänga med redan från första nivån kan göra det lättare att lyckas och förbättra sig på den sista nivån.

Vad händer om eleven inte klarar en nivå? Måste de då läsa om hela ämnet?

Om en elev klarar nivå 1 och 2 men misslyckas med nivå 3, kommer både det senaste godkända betyget och det underkända betyget att synas som de slutgiltiga betygen. Om eleven vill förbättra sitt underkända betyg behöver de bara fokusera på att läsa upp den nivå som inte blev godkänd, vilket i det här fallet är nivå 3. Om de däremot klarar nivå 1 och 3 men inte nivå 2, räknas ämnet som helt godkänt eftersom det är den sista nivån som är avgörande.

Kommer det att bli svårare att få bra betyg?

Nej, ämnesbetygsreformen behöver inte göra det svårare att få höga betyg. Tvärtom kan det bli lättare. Nu har eleverna mer tid att fördjupa sig i ämnet och förstå det bättre, vilket kan göra det enklare att nå högre betyg! Dessutom ger ämnesbetyg möjlighet att förbättra sig om man inte presterat så bra på den första nivån.

Hur blir det om en elev presterar olika bra på olika nivåer av ett ämne?

Med Gy25 blir det den sista nivån som avgör slutbetyget. Om en elev till exempel får A på nivå 1 och 2 men sedan C på nivå 3 är det det sista betyget som räknas. Eleven skulle alltså få ett C i ämnet.

Från kursbetyg till ämnesbetyg
En studiecoach kan hjälpa dig med skolan – oavsett kurs eller nivå!

Slipp betygsstressen med en studiecoach

Det kan låta krångligt med en stor förändring i systemet men du behöver inte känna dig orolig. En studiecoach kan skräddarsy inlärningen så att den passar just dig och din individuella inlärningsstil – oavsett om det gäller en kurs eller en nivå. Resultatet blir högre betyg och ämnen som känns både lättare och roligare!

Hitta en studiecoach som passar just dig här!