Fredrik Fridlund

Publicerat 2019-02-12 16:18

15 tips för bättre studieteknik

För en del kan ibland motivationen vara bristande när det handlar om studier. Här följer 15 tips för bättre studieteknik.

1. Plugga strax innan läggdags
Under sömnperioden bearbetar och förstärker hjärnan ny information. Genom att plugga några minuter innan sängdags så är chanserna goda att vi kommer ihåg det vi läst när vi vaknar. Dock bör man undvika att ta med sig studier till sängen.

2. Lär dig delarna först
Att försöka lära sig allting på en gång är sällan en god idé. Inlärningsprocessen blir i de flesta fall mer effektiv om vi lär oss delar av helheten först. Innan man tar sig an ny information och fyller på nya delar så är det viktigt att man noggrant repeterar det senaste man lärt sig.

3. Hitta på ramsor eller nonsensberättelser
Genom att diktera ramsor eller nonsensberättelser för sig själv kan kunskap få fäste väldigt bra. För att till exempel lära sig vad stängarna på en gitarr heter kan man utgå från att tonerna och strängarna nerifrån är begynnelsebokstaven i följande ramsa: En Hal Groda Dansar Aldrig Ensam.

4. Plugga på olika platser
Att ofta byta miljö tvingar hjärnan att forma nya associationer till det vi studerar. Det stärker minnet för allt nytt som vi lär oss. Det handlar inte bara om att byta miljö i hemmet utan vi bör även byta miljö utanför. Varför inte ett besök på biblioteket eller fiket?

5. Variera inlärningen
Det är en god idé att plugga olika typer av material vid pluggtillfället. Det gör heller inget att variera ämnen. På så sätt blir vi bättre förberedda på att hitta lösningar på uppkomna problem. Om vi bara fokuserar på exempelvis division inom matematiken så kommer vi inte ha en tillräckligt koherent strategi när det exempelvis handlar om multiplikationer och additioner.

6. Testa dig själv
Var noggrann med att hela tiden testa dig själv och dina kunskaper. Sådant som är svårare att lära sig kräver fler självtester. Om något är extra svårt som vi under en period testar ofta så ökar sannolikheten att vi kommer ihåg det i framtiden.

7. Anteckningar för hand
Forskning har visat att vi på ett säkrare sätt behåller information om vi skriver för hand snarare än att vi för anteckningar på datorn. Anteckningar på datorn kan dock med fördel skrivas om för hand för att hjälpa minnet på traven.

8. Läs högt för dig själv
Att läsa högt för sig själv innebär att man inte enbart visualiserar texten utan också hör den. På så sätt tar hjärnan intryck från två olika håll.

9. Läxhjälp
Många ungdomar får inte den hjälp med läxor som krävs för att uppnå ett gott resultat. Det kan bero på bristande stöd i skolan eller att föräldrar och syskon inte har tid att hjälpa. Se Allakandos upplägg.

10. Belöningar
Att ge sig själv belöningar kan verkligen skärpa fokuseringen. Om man ger sig själv belöning i form av exempelvis några minuter i sociala medier eller en kopp kaffe efter man läst X antal sidor så blir man extra sporrad.

Få hjälp med plugget där du bor – hitta en privatlärare nära dig här

11. Arbeta i grupp
Att arbeta i grupp är inte alltid bekvämt för alla. Men de som föredrar grupparbeten har fördel av andras input, och tillfället att arbeta i grupp kan bli ett oerhört motiverande inslag om det går sämre att arbeta självständigt. Ett gott tips är att utse någon som leder gruppen framåt.

12. God fysisk form
Forskning har visat att det finns ett samband mellan fysisk träning och hjärnans förmåga att ta in ny information. När hjärnan är slö och motivationen är slut kan man till exempel testa att ge sig ut på en joggingrunda för att hämta lite nya krafter åt hjärnan.

Vi hjälper alla åldrar – från grundskola till vuxen & företag. Läs mer här!

13. Sömn
Att råplugga under natten på bekostnad av sömn är en dålig idé eftersom det leder till en hög stressnivå. Har man i övrigt pluggat ordentligt dagarna innan exempelvis ett prov så är det mycket bättre att investera i en god natts sömn. Det är sällan något man redan lärt sig går förlorat – tvärtom så får hjärnan mer tid åt att bearbeta nyligen förvärvad information.

14. Eliminera störande element på internet
I den mån det är möjligt bör man hålla sig borta från internet när man pluggar. Givetvis är internet ett verktyg för studierna men då bör man se till att man inte samtidigt är inloggad på exempelvis Facebook. Allting som inte har med studierna att göra stjäl fokus.

Vi hjälper alla åldrar – från grundskola till vuxen & företag. Läs mer här!

15. Lär dig när du är som mest effektiv
En del föredrar att plugga med en kompis. Några är som mest effektiva på morgonen, andra på kvällen. Huvudsaken är att du testar dig fram till en studieteknik som passar dig bäst. Om man upplever att det är svårt att hitta sin studieteknik kan läxhjälp vara ett alternativ så man lättare hittar rätt.

Se alla våra städer som Allakando erbjuder läxhjälp i.