Studieteknik tips
Fredrik Fridlund

Uppdaterad 2020-09-23

15 tips för bättre studieteknik

För en del kan ibland motivationen vara bristande när det handlar om studier. Efter över ett decennium av erfarenhet av vad som gör skillnad, vet vi att bra studieteknik är en stor nyckel till att lyckas i skolan. Här följer 15 tips för bättre studieteknik.

1. Plugga strax innan läggdags
Under sömnperioden bearbetar och förstärker hjärnan ny information. Genom att plugga några minuter innan sängdags så är chanserna goda att vi kommer ihåg det vi läst när vi vaknar. Dock bör man undvika att ta med sig studier till sängen.

2. Stycka elefanten – lär dig delarna först

Tips studieteknik
Elefanter är fantastiska djur – och väldigt stora sådana. Ett lite makabert men vanligt uttryck inom studieteknik är att stycka elefanten. Med andra ord, fokusera på delarna av något stort.

En populär studieteknik, såväl som en metod för att lyckas med de flesta projekt, är det som kallas att stycka elefanten. För hur tar man sig bäst an en stor uppgift, som något så galet att äta en elefant?

Jo, man får helt enkelt ta en bit i taget. Studietekniken gör att du inte fokuserar på att allt är stort och svårt, utan att du helt enkelt bara tar en bit i taget tills du nått ditt mål.

Att försöka lära sig allting på en gång är sällan en god idé. Inlärningsprocessen blir i de flesta fall mer effektiv om vi lär oss delar av helheten först.

Innan man tar sig an ny information och fyller på nya delar så är det viktigt att man noggrant repeterar det senaste man lärt sig.

3. Hitta på ramsor eller nonsensberättelser
Ett tips på studieteknik som ofta också kan bli ganska roligt. Genom att diktera ramsor eller nonsensberättelser för sig själv kan kunskap få fäste väldigt bra.

För att till exempel lära sig vad strängarna på en gitarr heter, kan man utgå från att tonerna och strängarna nerifrån är begynnelsebokstaven i följande ramsa: En Hal Groda Dansar Aldrig Ensam.

4. Plugga på olika platser
Att ofta byta miljö tvingar hjärnan att forma nya associationer till det vi studerar. Det stärker minnet för allt nytt som vi lär oss. Det handlar inte bara om att byta miljö i hemmet utan vi bör även byta miljö utanför. Varför inte ett besök på biblioteket eller fiket?

5. Variera inlärningen
Det är en god idé att plugga olika typer av material vid pluggtillfället. Det gör heller inget att variera ämnen. På så sätt blir vi bättre förberedda på att hitta lösningar på uppkomna problem.

Om vi bara fokuserar på exempelvis division inom matematiken så kommer vi inte ha en tillräckligt sammanhållen strategi när det exempelvis handlar om multiplikationer och additioner.

6. Testa dig själv är en viktig studieteknik
Var noggrann med att hela tiden testa dig själv och dina kunskaper. Sådant som är svårare att lära sig och komma ihåg kräver fler självtester.

Om något är extra svårt, kan studietekniken att under en period ofta testa sig själv ofta öka sannolikheten att vi kommer ihåg det i framtiden.

7. Anteckningar för hand
Forskning har visat att vi på ett säkrare sätt behåller information om vi skriver för hand snarare än att vi för anteckningar på datorn.

Dator är inte alltid fel för att lära sig, om du kompletterar det med god studieteknik. Anteckningar på datorn kan nämligen med fördel skrivas om för hand för att hjälpa minnet på traven.

8. Läs högt för dig själv
Att läsa högt för sig själv innebär att man inte enbart visualiserar texten, utan också hör den. På så sätt tar hjärnan intryck från två olika håll.

Många med god studieteknik brukar använda flera sinnen för att lära sig. Ett vanligt tips på studieteknik är att hitta de sätt som fungerar bäst för dig — att läsa, tala och kanske rita kan som kombination bli en stark studieteknik.

9. Läxhjälp stärker din studieteknik
Många ungdomar får inte den hjälp med läxor som krävs för att uppnå ett gott resultat. Det kan bero på bristande stöd i skolan eller att föräldrar och syskon inte har tid att hjälpa.

Allakando är störst i Sverige på läxhjälp och ser årligen till att tusentals elever får bättre studieresultat & studieteknik. Detta med en personligt utvald studiecoach som är expert på studieteknik.

10. Belöningar kan fungera som studieteknik
Att ge sig själv belöningar kan verkligen skärpa fokuseringen. Om man ger sig själv belöning i form av exempelvis några minuter i sociala medier eller en kopp kaffe efter man läst X antal sidor så blir man extra sporrad.

Det är ett sätt att få studier gjorda på kort sikt. Tänk dock på att det är viktigt för din motivation på sikt att kunna arbeta utan direkta belöningar. De med bäst studieresultat har visat sig vara de som kan hoppa över en liten belöning idag för en större i framtiden.

Få hjälp med plugg & studieteknik där du bor – hitta en privatlärare här

11. Arbeta i grupp
Att arbeta i grupp är inte alltid bekvämt för alla. Men de som föredrar grupparbeten har fördel av andras input.

Tillfället att arbeta i grupp kan bli ett oerhört motiverande inslag om det går sämre att arbeta självständigt. Ett gott tips är att utse någon som leder gruppen framåt.

12. Träning och god fysisk form
Träning är faktiskt en väldigt viktig form av studieteknik, om än indirekt. Forskning har visat att det finns ett samband mellan fysisk träning och hjärnans förmåga att ta in ny information.

När hjärnan är slö och motivationen är slut kan man till exempel testa att ge sig ut på en joggingrunda för att hämta lite nya krafter åt hjärnan.

Vi hjälper alla åldrar – från grundskola till vuxen & företag. Läs mer här!

13. Sömn är avgörande
Att råplugga under natten på bekostnad av sömn är en dålig idé eftersom det leder till en hög stressnivå. Har man i övrigt pluggat ordentligt dagarna innan exempelvis ett prov så är det mycket bättre att investera i en god natts sömn.

Det är sällan något man redan lärt sig går förlorat – tvärtom så får hjärnan mer tid åt att bearbeta nyligen förvärvad information.

14. Eliminera störande element på internet
I den mån det är möjligt bör man hålla sig borta från internet när man pluggar. Givetvis är internet ett verktyg för studierna, men då bör man se till att man inte samtidigt är inloggad på exempelvis Facebook. Allting som inte har med studierna att göra stjäl fokus.

Tips på studieteknik inför högskoleprovet — här är allt du behöver

15. Lär dig när du är som mest effektiv
En del föredrar att plugga med en kompis. Några är som mest effektiva på morgonen, andra på kvällen. Huvudsaken är att du testar dig fram till en studieteknik som passar dig bäst.

Om man upplever att det är svårt att hitta sin studieteknik kan läxhjälp vara ett alternativ så man lättare hittar rätt.

Vill du få fler tips på studieteknik?

På Allakando har vi sedan 2007 arbetat med att förbättra studieresultaten för tusentals elever. 9 av 10 når sina studiemål och det är inte en slump.

Vi ser till att matcha dig med en personligt utvald studiecoach, som både kan just dina ämnen och som kan coacha och motivera. Med rätt studieteknik och metoder, når du dina studiemål på rekordtid.