Certifiering: Utbildning och särskild examination av coacher

Tusentals söker sig till Allakando för att jobba som studiecoach varje år. Bland dessa väljs endast de absolut bästa ut, som har såväl kunskaperna som den pedagogiska förmågan. Vi tar det sedan ett steg längre i vår kvalitetssäkring.

Alla coacher utbildas i vår Allakando-pedagogik och genomgår en omfattande certifiering med gedigna tester. Endast de som klarar vår selektiva process blir certifierade studiecoacher och får lov att undervisa hos Allakando.

Sveriges nöjdaste familjer enligt Trustpilot