Jobba med läxhjälp som privatlärare och mentor

Jobba med läxhjälp som privatlärare och mentor

GÖR SKILLNAD
FÖR UNGA MÄNNISKOR

Arbeta som privatlärare och mentor

GÖR SKILLNAD FÖR UNGA MÄNNISKOR

  • Påverka en ung människas liv
  • Utveckla pedagogik & ledarskap
  • Viktig & relevant merit
  • Välj dina ämnen & flexibla arbetstider
  • Du får gedigen utbildning & coachning

ANSÖK HÄR

  • Påverka en ung människas liv
  • Utveckla pedagogik & ledarskap
  • Viktig & relevant merit
  • Välj dina ämnen & flexibla arbetstider
  • Du får gedigen utbildning & coachning

Vad är egentligen så speciellt med Allakando?

Allakando består av personer som brinner för att hjälpa unga människor till nya framtidsmöjligheter. Vi vill göra mer än att hjälpa våra elever med läxorna – det vi gör ska ha en stor positiv inverkan på hela elevens liv.

Under snart ett decennium har vi utvecklat den mest ambitiösa pedagogiska metoden, som är basen för alla lärares arbete. Pedagogiken innehåller konkreta metoder inom motivation, självförtroende, studieteknik och högre betyg. Vart och ett av dessa områden har potential att helt förändra en ung människas framtid.

Viljan att göra en verklig skillnad tar sig uttryck på många sätt inom Allakando. Ett exempel är att vi lärare tar ansvar för våra elevers långsiktiga utveckling och tar egna initiativ när vi identifierar utvecklingsområden som är viktiga för framtiden. Vi tänker alltså både kortsiktigt och långsiktigt. Våra elever ska både klara nästa prov och få med sig de viktiga verktyg de behöver för resten av livet.

Låter det som att du är en av oss? Det viktigaste är att du har samma drivkraft som oss, sedan kommer din personliga kontaktperson utbilda och coacha dig till att bli en riktigt god pedagog, mentor och förebild.